"Polski Ład" PiS wprowadzi kolejne zmiany dla informatyków

Część przedsiębiorców świadczących usługi IT zapłaci ryczałt 8,5, a nie 12 proc. Zależy to od klasyfikacji PKWiU. Łatwo tu o błąd.

Publikacja: 29.11.2021 18:24

"Polski Ład" PiS wprowadzi kolejne zmiany dla informatyków

Foto: Adobe Stock

Polski Ład wprowadza nową obniżoną stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla informatyków. Od 2022 r. zapłacą 12 proc. zamiast 15 proc. Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach stawka może wynieść 8,5 proc. Warunkiem jest jednak prawidłowe zakwalifikowanie usług do określonego PKWiU.

Potwierdza to skarbówka w najnowszej interpretacji dotyczącej przedsiębiorcy, który od września 2021 r. prowadzi działalność gospodarczą jako architekt oprogramowania, sklasyfikowaną w PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zapytał, czy będzie mógł stosować stawkę 8,5 proc.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził taką możliwość. Przypomniał, że zgodnie z art. 12 ustawy o ryczałcie opodatkowaniu stawką 15 proc. podlegają m.in. usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2). Zaznaczył przy tym, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych usług.

Czytaj więcej

IP Box: możliwe dwie stawki składki

Co ważne, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Stanowi o tym art. 4 ust. 4 ustawy ryczałtowej. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania. Konieczne jest zatem każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

„Przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01. 12.0 mogą być opodatkowane 8,5 proc. stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – pod warunkiem spełnienia pozostałych ustawowych warunków opodatkowania w tej formie” – stwierdził dyrektor KIS.

Zaznaczył jednak, że interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez wnioskodawcę. Została ona wydana przy założeniu, że przedsiębiorca dokonał jej prawidłowo.

Artykuł 12 ustawy ryczałtowej przewiduje bowiem wyższe stawki dla m.in. doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0); usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), doradztwa w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02); zarządzania siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1). W 2021 r. przychody z tego tytułu są objęte stawką 15 proc. ryczałtu, a od 2022 r. będzie to 12 proc.

Nr interpretacji: 0113-KDIPT2-1.4011.808.2021.2.MGR

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego