Wprowadzane przez Polski Ład zmiany składki na ubezpieczenie zdrowotne skomplikują rozliczenie wielu przedsiębiorców. Dla osób płacących PIT według skali podatkowej (stawki 17 i 32 proc.) składka wyniesie 9 proc. dochodu. Z kolei przedsiębiorcy rozliczający się według stawki liniowej 19 proc. PIT uiszczą 4,9 proc. składki od dochodu.

Powstają jednak wątpliwości, jaką składkę powinny płacić osoby korzystające z IP Box. To preferencja obowiązująca od 2019 r., która pozwala uiścić tylko 5 proc. podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), w tym z autorskiego prawa do programu komputerowego. Mogą z niej korzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i wytwarzają kwalifikowane IP.

Zgodnie z Polskim Ładem składka ma być ustalana na podstawie rzeczywistego dochodu z całej działalności, czyli zarówno podlegającego IP Box, jak i z pozostałej działalności gospodarczej. Jaka będzie jej wysokość?

Czytaj więcej

IP Box – przesłanki stosowania 5 proc. stawki CIT

Obniżka nie dla każdego

– Ta kwestia budzi duże zainteresowanie, m.in. programistów. W mojej ocenie z treści art. 79a ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wynika, że obniżoną stawkę składki zdrowotnej (4,9 proc. zamiast 9 proc.) mogą stosować tylko te osoby stosujące IP Box, które jako podstawową formę opodatkowania wybrały podatek liniowy 19 proc. PIT. Jeśli jednak podatnik rozlicza się według skali (stawki 17 i 32 proc.), powinien zastosować 9-proc. składkę zdrowotną również do dochodów opodatkowanych IP Box – mówi Piotr Prokocki, doradca podatkowy i radca prawny w VISTRA Poland.

Artykuł 79a ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej stanowi, że 4,9 proc. wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, czyli stawkę liniową.

Dotychczas osoby korzystające z IP Box rozliczały zwykle pozostałe dochody podatkiem liniowym 19 proc. Wprowadzone przez Polski Ład zmiany sprawią, że dla niektórych podatników atrakcyjniejsza może okazać się skala podatkowa. Od 2022 r. obowiązywać będzie nowa kwota wolna – 30 tys. zł – a drugi próg zostanie podniesiony z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł. Można też skorzystać z preferencji, m.in. wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Tymczasem płacący stawkę liniową nie będą mieli kwoty wolnej ani ulg.

– Dla części osób stosujących IP Box korzystne może być więc opodatkowanie pozostałych dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji składka zdrowotna wyniesie 9 proc. Łączne obciążenie podatkowo-składkowe dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, nie licząc składek na ubezpieczenie społeczne, wyniesie wówczas 14 proc. (tj. 5 proc. + 9 proc.). Warto więc wcześniej przeprowadzić odpowiednie kalkulacje – mówi Piotr Prokocki.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Połączone preferencje

Polski Ład wprowadza też inne zmiany – możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) i IP Box. Jak uzasadnia Ministerstwo Finansów, dotychczas ulga B+R nie jest uwzględniana w obliczeniu podstawy opodatkowania podlegającej 5-proc. podatkowi z IP Box. Nie jest zatem możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do tego samego dochodu.

Teraz przedsiębiorca może co prawda skorzystać z obydwu rozwiązań w tym samym roku podatkowym, jednak ulgę B+R odliczy od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, natomiast stawkę 5 proc. zastosuje do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – kwalifikowanych IP. Po wprowadzeniu zmian przy kalkulacji dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) podatnik będzie mógł uwzględnić koszty uzyskania przychodu poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia danego prawa.

Kto może płacić 5 proc. podatku

IP Box (inaczej Innovation Box lub Patent Box) to ulga dla podatników PIT i CIT – mogą z niej korzystać m.in. osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych oraz osoby prawne. To rozwiązanie dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R). Polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Wysokość kwalifikowanego dochodu, podlegającego opodatkowaniu stawką 5 proc. podatku, ustala się w oparciu o dochód uzyskany z kwalifikowanych praw, pomnożony przez tzw. wskaźnik nexus. Jednym z wymogów jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej, która pozwala ustalić dochód z kwalifikowanego IP oraz obliczyć wskaźnik nexus odrębnie dla każdego kwalifikowanego IP.