Skarbówka wyjaśniła, jak rozliczyć wydatki na firmowe środki transportu. Kosztem podatkowym może być zakup roweru, który staje się coraz popularniejszy wśród przedsiębiorców. Sposób rozliczenia zależy od ceny.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który świadczy usługi IT bezpośrednio w siedzibie klienta. Oznacza to konieczność dojazdów samochodem do dużego miasta. Podatnik napisał, że zamierza kupić rower, by zaoszczędzić czas i koszty używania auta. Będzie nim dojeżdżał do klienta. Chce wydać na ten cel około 16 tys. zł brutto. Rower będzie kompletny i dostanie gwarancję na okres jego użytkowania (ten zaś wyniesie powyżej roku).

Czytaj także: Ile kosztów podatkowych z zakupu i eksploatacji skutera

Wystąpił o interpretację, by potwierdzić, że wydatki na rower może zaliczyć do kosztów podatkowych.

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał, że rower może być kosztem, ale zakwestionował stanowisko podatnika w sprawie sposobu jego rozliczenia. Przypomniał, że przedsiębiorca może odliczyć racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z biznesem, poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania jego źródła. O tym, co jest celowe i potrzebne w działalności, decyduje przedsiębiorca, i to na nim spoczywa obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z biznesem.

Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy o PIT amortyzacji podlegają należące do podatnika środki trwałe, m.in. środki transportu, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby firmy. Od początku 2018 r. obowiązują nowe zasady amortyzacji. Odpisów dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 tys. zł. Wcześniej limit ten wynosił 3,5 tys. zł.

Dyrektor KIS uznał, że jeśli rower będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej, a jego wartość przekroczy 10 tys. zł, to wnioskodawca powinien ująć go w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako środek trwały. Nie może więc odliczyć wydatku na jego zakup bezpośrednio. Do kosztów podatkowych zaliczy jedynie odpisy amortyzacyjne, dokonywane od wartości początkowej roweru.

numer interpretacji: 0114-KDIP3-.401 1.3 20.2018.2.KS1