Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, którego celem jest walka z szarą strefą. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe mają być nieuniknione. By tak się stało, resort chce podwyższyć grzywny i mandaty, ograniczyć możliwość korzystania z instytucji czynnego żalu oraz wydłużyć okres przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych.

-Można odnieść wrażanie, że głównym celem zmian jest zwiększenie wpływów budżetowych – mówi Jarosław Ziobrowski, adwokat i partner w Kancelarii Kurpisz Ziobrowski.

Czytaj także: Oszuści podatkowi ścigani po numerach IP - projekt ustawy

Projekt zakłada podniesienie górnej granicy kary grzywny orzekanej w postępowaniu mandatowym z dwukrotnej do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od 2019 r. wynosi ono 2250 zł. To oznacza, że mandat za wykroczenia skarbowe będzie wynosił maksymalnie 11 250 zł. Obecnie jest to 4500 zł.

-Mandat karny to często stosowana sankcja. Jest nakładany zwykle w sytuacjach, gdy nie doszło do uszczuplenia podatkowego, np. w przypadku, gdy przedsiębiorca nieprawidłowo zastosuje przepisy dotyczące rozliczenia akcji marketingowej. -mówi Jarosław Ziobrowski.

Ministerstwo chce też podniesienie najniższej liczby stawek dziennych przy wymierzaniu kary grzywny za przestępstwo skarbowe z 10 do 20. Przypomnijmy, że stawka dzienna wynosi od 75 zł do 30 tys. zł. W efekcie najniższa grzywna nie może wynosić mniej, niż 1500 zł.

Ministerstwo chce też ograniczyć możliwość stosowania tzw. czynnego żalu. W uproszczeniu jest to donos na samego siebie, który chroni podatnika przed karą za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Jak wyjaśnia Lesław Mazur, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Thedy & Partners, według nowych regulacji nie będzie możliwe już uwolnienie się od odpowiedzialności karnej skarbowej poprzez złożenie tzw. czynnego żalu od momentu, kiedy fiskus zapuka do drzwi podatnika, nawet gdy urzędnicy jeszcze nie zdążyli poprosić o jakiekolwiek dokumenty. Cezurą czasową ma stać się rozpoczęcie czynności służbowej przez jakikolwiek organ, a nie jak dotychczas tylko przez organ ścigania.

-W praktyce więc możliwość zastosowania instytucji czynnego żalu zostanie zrównana w czasie z korektą deklaracji podatkowej. - mówi Lesław Mazur. Według niego proponowana zmiana może w praktyce zniechęcać do „samodenuncjacji", gdy w zamian nie nastąpi uwolnienie od odpowiedzialności karnej.

Trudniej będzie też uniknąć kary. Okres przedawnienia karalności wykroczeń skarbowych zostanie wydłużony z 3 do 4 lat. Ministerstwo zaproponowało też usunięcie art. 44 § 2 kks, stanowiącego, że karalność przestępstwa skarbowego, polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej, ustaje gdy nastąpiło przedawnienie tej należności. Obecnie mimo iż okres przedawnienia takich przestępstw wynosi co do zasady 10 lat, to często dochodzi do jego skrócenia (do 5 lat) ze względu na przedawnienie zobowiązania podatkowego.

-Teraz nawet jeśli przedawni się zobowiązanie podatkowe, to organ będzie mógł wszcząć postępowanie karnoskarbowe dotyczące wyłudzenia podatku - mówi Jarosław Ziobrowski.

Ustawa ma wejść w życie już po miesiącu od dnia ogłoszenia.