Celem usług atestacyjnych jest uwiarygodnienie w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności: informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów, na podstawie dowodów uzyskanych w trakcie przeprowadzenia odpowiednich procedur.

Czytaj więcej

Co oznacza dla firmy rewizja finansowa