Wzrost płacy minimalnej w 2015 r. - skutki dla składek i opłat

Wzrost płacy minimalnej w 2015 r. do 1750 zł spowoduje podniesienie wielu wskaźników.

Publikacja: 24.12.2014 06:30

Wzrost płacy minimalnej w 2015 r. - skutki dla składek i opłat

Foto: www.sxc.hu

Z szacunków Ministerstwa Pracy wynika, że obecnie nawet co dziesiąty pracownik odprowadza składki do ZUS od minimalnego wynagrodzenia. Najczęściej nie są to jedyne dochody takiej osoby. Podwyżka tej pensji spowoduje, że do ZUS wpłyną wyższe składki na jej przyszłą emeryturę.

– Wzrost płacy minimalnej następuje z mocy prawa, automatycznie podnosi więc wynagrodzenia pracowników z najniższymi uposażeniami. Nie ma więc potrzeby zmieniania ich umów o pracę – mówi Grzegorz Ruszczyk, radca prawny z kancelarii Raczkowski i Wspólnicy. Jest jednak dobrym zwyczajem choćby informowanie pracowników o tej podwyżce.

Więcej dla pracowników

Niestety, z 1750 zł do kieszeni pracownika trafi tylko 1286,16 zł. Będzie to i tak prawie 50 zł więcej na rękę niż w odchodzącym roku. Reszta idzie na ZUS, NFZ i do urzędu skarbowego. Podwyżka płacy minimalnej zwiększy także obciążenia po stronie pracodawcy. Po zmianach całkowity koszt pracy osoby z minimalnym wynagrodzeniem wyniesie bowiem 2112,95 zł i będzie o 84,50 zł wyższy od wydatków z 2014 r.

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia rośnie także dolna granica odszkodowania za nierówne traktowanie i zadośćuczynienia za mobbing oraz molestowanie pracowników. Te rekompensaty nie mają górnej granicy, nie mogą być jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie.

W granicach prawa pracy minimalne wynagrodzenie jest również podstawą do wyznaczania górnego limitu odprawy wypłacanej w razie zwolnień grupowych, która w przyszłym roku wzrośnie z 25 200 zł do 26 250 zł.

Pozostałe podwyżki

Dla kilkuset tysięcy osób korzystających z preferencyjnych składek w ciągu dwóch lat od startu ich działalności podwyżka minimalnej pensji oznacza wzrost opłat na ZUS o 6,69 zł miesięcznie, co daje ponad 80 zł rocznie. Po zmianach miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalne wyniesie 102,48 zł, rentowa – 42 zł, a wypadkowa 10,13 zł. Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wyniesie zaś 12,86 zł. Składki w nowej wysokości będą jednak płatne dopiero za styczeń – osoby prowadzące działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników) mają obowiązek zapłacić je do 10 lutego 2015 r.

Najbardziej dotkliwa zmiana związana z podwyżką minimalnego wynagrodzenia wynika z podniesienia kar za brak aktualnego ubezpieczenia OC pojazdu.

– Brak tego ubezpieczenia dla auta osobowego oznacza po zmianach karę w wysokości maksymalnie 3,5 tys. zł, a ciężarówki 5250 zł – mówi Aleksandra Biały z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który pilnuje, aby kierowcy mieli tę obowiązkową polisę.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. (DzU z 15 września, poz. 1220)

Wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Wyższe sankcje za błędy w podatkach

Podniesienie płacy minimalnej pociąga za sobą wzrost kar za wykroczenia i przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego. Przykładowo, maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe wyniesie w przyszłym roku 35 tys. zł, a mandat 3,5 tys. zł. Najniższa sankcja zaś to 175 zł.

W 2015 r. kwota graniczna między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym to 8750 zł. Jak bowiem wynika z definicji wykroczenia skarbowego, jest to czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

—wp

Z szacunków Ministerstwa Pracy wynika, że obecnie nawet co dziesiąty pracownik odprowadza składki do ZUS od minimalnego wynagrodzenia. Najczęściej nie są to jedyne dochody takiej osoby. Podwyżka tej pensji spowoduje, że do ZUS wpłyną wyższe składki na jej przyszłą emeryturę.

– Wzrost płacy minimalnej następuje z mocy prawa, automatycznie podnosi więc wynagrodzenia pracowników z najniższymi uposażeniami. Nie ma więc potrzeby zmieniania ich umów o pracę – mówi Grzegorz Ruszczyk, radca prawny z kancelarii Raczkowski i Wspólnicy. Jest jednak dobrym zwyczajem choćby informowanie pracowników o tej podwyżce.

Pozostało 81% artykułu
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona