Zrównoważony rozwój jest szansą

Polska zajęła 9. miejsce w rankingu 66 państw, pod względem realizacji celów Agendy 2030 ONZ.

Publikacja: 28.09.2023 21:00

25 września po raz siódmy obchodziliśmy Światowy Dzień Działania, organizowany przez Kampanię 17 Celów, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 przez ONZ.

Działania związane z rocznicą w tym roku zajęły aż tydzień (18–22 września). Na całym świecie organizowano kampanie informacyjne i konferencje na temat celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Tegoroczna edycja inicjatywy odbywała się pod hasłem „Zrównoważona produkcja i konsumpcja”.

Polska mocno angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ma się czym pochwalić. W zestawieniu państw realizujących 17 celów zrównoważonego rozwoju, wg „Sustainable Development Report 2023”, Polska znalazła się na 9. miejscu (na 166 państw poddanych ocenie) i wypadła o 11 punktów lepiej niż średnia krajów OECD.

Jakie są nasze najmocniejsze strony? Polska osiągnęła najlepsze wyniki w zakresie wyeliminowania ubóstwa (SDG 1), dostępu do czystej wody i warunków sanitarnych (SDG 6), innowacyjności, przemysłu i infrastruktury (SDG 9) oraz partnerstwa na rzecz celów (SDG 17). Jednak wyzwaniem dla nas wciąż pozostają cele związane z eliminacją głodu (SDG2), budową zrównoważonych miast i społeczności (SDG11), odpowiedzialną produkcją i konsumpcją (12), działaniami na rzecz klimatu (SDG 13), pokojem, sprawiedliwością i silnymi instytucjami (SDG16).

Dlatego w tym roku szczególne miejsce w agendzie obchodów Światowego Dnia Działania w Polsce miał cel 12. By można go było osiągnąć w krótkim czasie – do 2030 roku, co zakłada Agenda – konieczna jest zmiana sposobu myślenia o gospodarce. Nowy kierunek rozwoju to gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), która jest nazywana przez ekspertów modelem przyszłości.

GOZ przynosi biznesowi wymierne korzyści: pozwala na obniżenie kosztów wytwarzania produktów, przyczynia się do zmniejszenia zużycia mediów w firmie, generuje dodatkowe zyski oraz zwiększa konkurencyjność firm. Jak do niego dążyć? Wiele wskazówek zawiera zaprezentowana podczas polskiej konferencji „Mapa działań dla biznesu”, zawierająca przewodnik dobrych praktyk i narzędzi.

Opinia dla "Rzeczpospolitej:
Małgorzata Gierszta, CSR Consulting, organizator konferencji z okazji Światowego Dnia Działania na rzecz Agendy 2030:

Unite to Act, czyli „wszystkie ręce na pokład”, to główne hasło tegorocznych globalnych obchodów Tygodnia Działania na rzecz Agendy 2030. Podczas polskiej konferencji organizowanej przez Kampanię 17 Celów 25 września, czyli w rocznicę przyjęcia Agendy, dyskutowaliśmy o tym, co zrobić, by biznes był w stanie stawić czoła wyzwaniom i efektywnie realizować cele zrównoważonego rozwoju.
Wspólnie z przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarczej i Głównego Urzędu Statystycznego zastanawialiśmy się, jak przyspieszyć działanie Agendy.
- Zgodziliśmy się, że należy aktywnie i wspólnie szukać rozwiązań m.in w zakresie efektywnego zużycia energii, gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), a także edukacji konsumentów. Mamy w Polsce już wiele ciekawych rozwiązań, ale są one stosowane na małą skalę. Jak mają wejść do mainstreamu? Trzeba lepiej zadbać o przepływ informacji i sformułować propozycje wykorzystania odpowiednich narzędzi. Bo co do tego, że firmy są gotowe i widzą sens wdrażania celów zrównoważonego rozwoju, nie ma wątpliwości. Potwierdzają to strategie działania partnerów biznesowych Kampanii.
- Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które jest patronem Kampanii 17 Celów, podkreśliło konieczność wejścia realizacji Agendy 2030 na poziom regionów i miast. Należy szukać rozwiązań adekwatnych, brać pod uwagę różnice regionalne i budować lokalne koalicje, oferujące najlepsze rozwiązania dla społeczności.
- Zrównoważona konsumpcja i produkcja: co w tej sprawie może zrobić biznes i jak mobilizować konsumentów do lepszych wyborów? Uczestnicy konferencji zgodzili się, że biznes powinien proponować bardziej ambitne strategie i większą współpracę ze światem nauki. Naukowcy tworzą interesujące propozycje, prowadzą badania, organizują konferencje, ale te treści rzadko trafiają do biznesu. Świat nauki powinien propagować nowe rozwiązania, żeby były widoczne dla biznesu, ale naukowcy mogą też korzystać z wiedzy praktycznej przedsiębiorców i poszukiwać dla nich najwłaściwszych rozwiązań. Ambitna współpraca biznesu i świata nauki do kolejna ważna ścieżka działania.
- Wiele zależy od konsumentów. Chcielibyśmy popularyzować pojęcie rozszerzonej odpowiedzialności konsumenta, czyli tego, jaki wpływ mają nasze wybory na świat i zrównoważony rozwój. W tej sferze działają i biznes, i organizacje pozarządowe, naukowcy i władze lokalne. Potrzebujemy dobrych akcji edukacyjnych i mechanizmów, które będą skłaniać do zmiany modeli konsumpcji i jasnego uświadomienia sobie, że musimy po prostu konsumować mniej.
- Rozmawialiśmy także o tym, jak szkoły wyższe mogą się włączać w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Partnerem tej części konferencji była Szkoła Główna Handlowa. Na uczelniach ekonomicznych spoczywa w tej sferze szczególna odpowiedzialność, ale właściwe rozwiązania muszą być wprowadzane wszędzie, m.in. także w architekturze czy rolnictwie. Wymiar zrównoważonego rozwoju dotyczy każdej dziedziny życia.

25 września po raz siódmy obchodziliśmy Światowy Dzień Działania, organizowany przez Kampanię 17 Celów, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 przez ONZ.

Działania związane z rocznicą w tym roku zajęły aż tydzień (18–22 września). Na całym świecie organizowano kampanie informacyjne i konferencje na temat celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Tegoroczna edycja inicjatywy odbywała się pod hasłem „Zrównoważona produkcja i konsumpcja”.

Pozostało 92% artykułu
Materiał partnera
Przyspieszenie prac nad atomem przybliża Polskę do zielonej rewolucji w energetyce
Materiał partnera
Duch konsumenta nie zaginął
Perspektywy dla Polski
Chmura w biznesie – tylko możliwość, czy już konieczność?
Perspektywy dla Polski
Atomowy wyścig nie ominie rynku pracy
Perspektywy dla Polski
Odpady zamrożone w skale
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?