Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej na nowych zasadach

Dzięki nowym przepisom, które wejdą w życie w 2025 r., odbiorcy końcowi uzyskają prawo do technicznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu 24 godzin.

Publikacja: 27.10.2023 05:00

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej na nowych zasadach

Foto: Adobe Stock

Unia Europejska już od wielu lat tworzy regulacje prawne, które mają zachęcić odbiorców końcowych do wzięcia odpowiedzialności za transformację energetyczną. Świadomi i dobrze poinformowani odbiorcy są ważnym elementem budowania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej, a dzięki mechanizmom aktywizującym, w tym możliwości wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, mogą oni efektywniej zarządzać kosztami konsumpcji i rzeczywiście wpływać na kształt rynku. Dążenie do decentralizacji produkcji energii elektrycznej wymaga przewartościowania ról uczestników rynku, a odpowiedzią na wyzwania transformacji energetycznej są zmiany prawne – proponowane wpierw na poziomie prawa unijnego, a następnie transponowane do prawa krajowego. Wiele istotnych rozwiązań w obszarze zmian sprzedawcy energii elektrycznej zawarto w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE. Niedawno polski parlament uchwalił kilka nowelizacji ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które implementując regulacje dyrektywy, zasadniczo przeorganizują procesy związane ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.

Pozostało 84% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości