Karol Jaworecki

Zintegrowane plany inwestycyjne to alternatywne narzędzie planistyczne

Dzięki nowym przepisom o planowaniu przestrzennym gminy zyskały formalne podstawy do głębszego zaangażowania inwestorów w sprawy lokalne.

Nowe standardy raportowania ESG. Jak się przygotować do zmian?

Realizacji celów w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju mogą służyć umowy cPPA – długoterminowe kontrakty handlowe na sprzedaż energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej na nowych zasadach

Dzięki nowym przepisom, które wejdą w życie w 2025 r., odbiorcy końcowi uzyskają prawo do technicznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu 24 godzin.