To najwyższa w historii kara wymierzona na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Co ciekawe, dotychczasowy „rekordzista” firma Neuca (kara 3 mln zł) również działa w branży farmaceutycznej. Zdaniem UOKiK wskazuje to na „niepokojący trend dotyczący lekceważącego podejścia do obowiązków płatniczych reprezentantów tego sektora gospodarki.” Dlatego prezes Urzędu Tomasz Chróstny, wskazał na konieczność „zwrócenia szczególnej uwagi na terminowe spełnianie świadczeń” przez przedstawicieli tej branży.

Postępowanie wobec Polskiej Grupy Farmaceutycznej pozwoliło ustalić, że jedynie od lutego do marca 2020 łączna kwota opóźnionych świadczeń pieniężnych wyniosła ponad 425 mln zł. Największe kwoty opóźnionych świadczeń wobec pojedyńczych kontrahentów wyniosły: ponad 37 mln zł (36 faktur), ponad 24 mln zł (45 faktur) oraz ponad 18 mln zł (20 faktur). Ponadto, jak wskazuje UOKiK, PGF ma znaczący udział w rynku (farmaceutycznym) a co za tym idzie – opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez tę spółkę mogą mieć duży wpływ na ten rynek. PGF to przedsiębiorca o znaczącym udziale w rynku farmaceutycznym, a zatem wpływ stosowanych przez spółkę negatywnych praktyk płatniczych wobec kontrahentów również może być znaczny.

Prezes UOKiK wszczyna może wszcząć postępowanie jeśli w ciągu następujących po sobie 3 miesięcy suma wszystkich zaległych świadczeń pieniężnych spółki na rzecz kontrahentów przekracza 2 mln zł. Jednocześnie w parlamencie trwają pracę nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (oraz ustawy o finansach publicznych). 29 września została ona przyjęta przez Sejm i oczekuje na głosowanie w Senacie. Zmiany mają na celu doprecyzowanie i uproszczenie przepisów dotyczących walki z zatorami płatniczymi. Mają również przyspieszyć prowadzenie postępowań, by Urząd mógł efektywniej i szybciej reagować na to niepożądane zjawisko.

Czytaj więcej

Jak nie paść ofiarą zatorów płatniczych