Uczelnie medyczne są w potrzasku – okazania dowodu na zaszczepienie żądają szpitale, w których studenci mają odbywać praktyki. W Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie studenci, którzy „mają do odbycia zajęcia praktyczne i kliniczne w placówkach służby zdrowia, winni dobrowolnie okazać zaświadczenie o szczepieniu". Tak wynika z zarządzenia rektora. Prawnicy nie mają wątpliwości: o dobrowolności nie ma tu mowy. A uczelnia nie ma prawa żądać od studentów informacji o szczepieniu.

Wymuszona zgoda

– Nie ma podstawy prawnej przetwarzania takich danych przez szkoły wyższe. Zgodnie z RODO w pewnych sytuacjach studenci mogliby udostępniać dane dobrowolnie – na podstawie zgody, ale jeżeli od okazania zaświadczenia uzależniony jest wstęp studentów na zajęcia, to z dobrowolnością nie ma to nic wspólnego – mówi Grzegorz Rutkowski, radca prawny, partner w kancelarii SQUARE Tax & Legal. I dodaje, że samo zapoznanie się z informacją o szczepieniu, a także stworzenie listy obecności studentów, którzy biorą udział w zajęciach dzięki temu, że okazali zaświadczenie, jest przetwarzaniem ich danych dotyczących zdrowia.

To niejedyna szkoła wyższa, która udział w zajęciach uzależniła od okazania paszportu covidowego. Na przykład w Warszawskiej Szkole Filmowej niezaszczepieni studenci uczą się z domu.

– Student ma pełne prawo do kształcenia w formie stacjonarnej, gdy wyrazi zgodę na przekazanie uczelni informacji o szczepieniu bądź przechorowaniu Covid-19. Natomiast student, który nie wyraża takiej chęci, ma pełne prawo do korzystania z nauki w formie zdalnej – mówi Ewa Maria Szczepanowska, rzecznik prasowy szkoły. I dodaje, że to wybór studentów.

Czytaj więcej

Nawet zaszczepieni czasem muszą studiować online

Dłuższe święta

Studenci Politechniki Bydgoskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nie wrócą w tym roku na uczelnie. Będą się uczyć zdalnie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim nauczanie zdalne potrwa od 20 grudnia do 9 stycznia.

– Zdalna forma kształcenia w czasie wzmożonych kontaktów rodzinnych i towarzyskich poprawi bezpieczeństwo – wyjaśnia Adrian Ochalik, rzecznik prasowy UJ.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Na takie same ograniczenia zdecydowały się niemal wszystkie krakowskie uczelnie.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"
Mirosław Wróblewski, dyrektor zespołu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Przyjęte na uczelniach rozwiązania mogą bezpodstawnie ograniczać konstytucyjnie chronione prawa – prawo do nauki w zakresie, w jakim dochodzi do uzależnienia kontynuowania studiowania od poddania się szczepieniu przeciw Covid-19, a także prawo do ochrony prywatności, w sytuacji gdy uczelnia przetwarza dane studentów i pracowników dotyczące zdrowia. Ponadto, szkoły wyższe ograniczają chronioną konstytucyjnie wolność wyboru i wykonywania zawodu. Ograniczenie wspomnianych praw i wolności jest dopuszczalne jedynie na zasadach określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, tj. w szczególności powinno przybrać formę ustawy oraz być konieczne dla ochrony zdrowia publicznego.