Powodowie to żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego oraz dwie osoby uratowane z Warszawskiego Getta jako dzieci, których rodziny zostały zamordowane przez nazistów podczas Holokaustu.

Powodowie złożyli powództwo cywilne, zarzucając naruszenie, przez wydanie spornych książek Degrelle'a, ich dóbr osobistych, tj. godności (godności narodowej), poczucia tożsamości narodowej, nienaruszonej pamięci o przodkach i pamięci o prawdzie historycznej dotyczącej życia i losów Powodów, poszanowania pamięci o ich dramatycznych przeżyciach związanych z bezpośrednim stanem narażenia życia oraz cierpieniami fizycznymi i psychicznymi.

Poszkodowani domagają się zaprzestania wydawania, sprzedaży, dystrybucji i wszelkich form reklamowania oraz rozpowszechniania wskazanych publikacji Leona Degrelle'a, a także zasądzenia określonej kwoty na cele społeczne.

Prowadzenia sprawy podjęła się kancelaria Dentons, największa na świecie firma prawnicza. Jej warszawskie biuro działa w tym zakresie w ramach projektu Litygacji Strategicznej, w którym na zasadach pro bono prowadzone są sprawy z obszaru ochrony praw człowieka. Partnerem wspierającym jest amerykański think tank The Lawfare Project, specjalizujący się w zwalczaniu dyskryminacji i antysemityzmu na świecie.

Jak wyjaśnia jeden z powodów: "Motywacją mojego zaangażowania w sprawę jest ochrona prawdy historycznej o zbrodniach nazizmu i przekazanie tej prawdy młodemu pokoleniu Polek i Polaków".

Prowadzący sprawę radca prawny Wojciech Kozłowski, Partner z kancelarii Dentons, mówi: „Pozew wpisuje się w rację stanu związaną z brakiem jakiejkolwiek tolerancji dla propagowania nazizmu, faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz antysemityzmu. Sprawa cywilna z powództwa osób prywatnych w zakresie ochrony dóbr osobistych w niniejszym przypadku ma zarówno unikalny wymiar ludzki jak i precedensowy wymiar prawniczy". Jak dodaje, pozew oparto na precedensie, którym był wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2016, w sprawie dotyczącej ochrony prawdy historycznej w kontekście wojennych przeżyć osoby składającej powództwo.