Jak informuje HFPC - w świetle informacji zamieszczonych na portalu wirtualnemedia.pl wiadomo również, że może zostać zawieszony w prowadzeniu audycji telewizyjnej.

HFPC skierowała w tej sprawie list do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. Jacka Kurskiego. Przypominamy w nim, że władze mediów publicznych mają obowiązek zagwarantować dziennikarzom możliwość wykonywania swojej pracy bez nacisków, kontroli oraz niepotrzebnej ingerencji w przekazywane treści (Manole i inni p. Mołdawii). Działania przełożonych względem Michała Olszańskiego stanowią poważną ingerencję w wolność słowa.

Do kwestii publicznej krytyki pracodawcy – nadawcy publicznego odniósł się Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Wojtas Kaleta p. Polsce wskazując, że „obowiązek lojalności pracowników wobec pracodawcy nie może mieć jednakowej mocy wiążącej w odniesieniu do dziennikarzy, ponieważ istotą zawodu jest przekazywanie informacji i opinii". W kontekście wolności słowa w sferze stosunków pracy warto również odnotować, że orzecznictwo strasburskie rozróżnia krytykę pracodawcy polegającą na negatywnej ocenie funkcjonowania zakładu pracy od osobistego ataku, przyznając znacznie szerszy zakres ochrony pierwszej z wymienionych form krytyki (Sosinowska p. Polsce, De Diego Nafria p. Hiszpanii).