Kancelaria odszkodowawcza ukarana za łamanie RODO

Nie można przetwarzać danych osobowych, nie mając podstawy prawnej - przypomina Urząd Ochrony Danych Osobowych informując o karze w wysokości ponad 45 tys. zł, którą nałożył na Kancelarię Pionier za naruszenie przepisów RODO.

Publikacja: 12.01.2023 13:18

Kancelaria odszkodowawcza ukarana za łamanie RODO

Foto: Adobe Stock

Kancelaria Pionier z siedzibą w Lublińcu świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentowania klientów poszkodowanych głównie w wypadkach komunikacyjnych przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, przed sądami, a także innymi podmiotami, w celu uzyskania na ich rzecz odszkodowań, zadośćuczynienia i rent, a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Działalność wspólników spółki polega także na pośredniczeniu pomiędzy klientami a placówkami medycznymi w zakresie uzyskania usług medycznych.

Po sygnałach od obywateli, UODO skontrolował jak w Kancelarii Pionier z siedzibą w Lublińcu przetwarzane są dane osobowe klientów i potencjalnych klientów. Zgromadzony materiał dał podstawę do oceny, że wspólnicy spółki, jako administratorzy, naruszyli przepisy o ochronie danych osobowych, poprzez przetwarzanie danych osobowych potencjalnych klientów (w tym danych wrażliwych, dotyczących stanu zdrowia) bez uzyskania ich zgody na przetwarzanie. Tym samym przetwarzali dane bez podstawy prawnej.

Czytaj więcej

Kancelarie odszkodowawcze nie będą żerować na nieszczęściu

W jaki sposób wspólnicy pozyskiwali dane osób poszkodowanych? Na podstawie wiadomości prasowych, publikacji internetowych, w tym treści dostępnych w mediach społecznościowych, a także informacji przekazywanych lub rozpowszechnianych przez organizacje zajmujące się działalnością dobroczynną. Ale także rozmawiali  np. z sąsiadami osób poszkodowanych. Na tej podstawie identyfikowali adres zamieszkania, a następnie nawiązywali bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami i składali im oferty świadczenia usług.

Podczas pierwszej rozmowy z potencjalnym klientem, osoba reprezentująca wspólników spółki prosiła go o udzielenie im ustnej zgody na pozyskanie i przetwarzanie jego danych osobowych do czasu ewentualnego zawarcia umowy o świadczenie usług. Jeżeli potencjalny klient udzielił takiej zgody, rozmowa była kontynuowana i pozyskiwane były inne, dokładniejsze dane osobowe, m.in.: imię i nazwisko, numer telefonu. W przypadku odmowy, rozmowa była przerywana.

W ocenie UODO przetwarzanie danych osobowych potencjalnych klientów musi się odbywać na podstawie zgody możliwej do wykazania przed organem nadzorczym. W przypadku Kancelarii Pionier zgoda była uzyskiwana jedynie w formie ustnej, a takich ustnych zgód nie ewidencjonowano w sposób, który dla organu nadzorczego mógłby stanowić dowód na ich udzielenie (np. rejestr zgód).

Z wyjaśnień wspólników spółki jako administratora danych, a także  pracowników Kancelarii wynika, że przetwarzają oni dane potencjalnych klientów, ponieważ jest to im niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie potencjalnych klientów, przed zawarciem z nimi umów.

Zdaniem Urzędu, nie jest to jednak przesłanka legalizująca. 

- Umowa z osobą, której przetwarzane dane dotyczą, nie jest jeszcze w ogóle zawarta. Nie można również mówić o podejmowaniu przez wspólników spółki działań na żądanie potencjalnych klientów, skoro na etapie ich kontaktu jako administratora z potencjalnymi klientami nie ma w ogóle mowy o „żądaniach” tych osób. Tym samym dane są pozyskiwane i przetwarzane przez administratorów jedynie w celu określenia przez niego na swoje potrzeby stopnia opłacalności zawarcia umowy z potencjalnym klientem oraz celem nawiązania z nim ponownie kontaktu i wyrażenia przez niego swojej woli, czy w ogóle chce zawrzeć umowę z administratorami czy nie - wskazuje UODO.

 

Kancelaria Pionier z siedzibą w Lublińcu świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentowania klientów poszkodowanych głównie w wypadkach komunikacyjnych przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, przed sądami, a także innymi podmiotami, w celu uzyskania na ich rzecz odszkodowań, zadośćuczynienia i rent, a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Działalność wspólników spółki polega także na pośredniczeniu pomiędzy klientami a placówkami medycznymi w zakresie uzyskania usług medycznych.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja