Tag: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Warto przestrzegać przepisów RODO

Jednostki organizacyjne gminy utworzone w celu realizacji zadań własnych  powinny mieć już dawno wdrożone procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W laptopie dane też trzeba chronić

Administrator danych nie zastosował adekwatnych środków technicznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych z wykorzystaniem komputera przenośnego wynoszonego poza organizację - stwierdził organ nadzoru.

Cookies – między prawem a praktyką

Ciasteczka mogą, ale nie muszą, mieć charakter danych osobowych.

CV i innych danych z rekrutacji nie trzeba od razu usuwać

Pracodawca ma prawo przechowywać dane zebrane w toku procesu rekrutacyjnego co najmniej trzy lata po jego zakończeniu. Jest to okres, w jakim kandydat może zgłosić zarzut odrzucenia go z powodów dyskryminacyjnych.

Polacy nie wiedzą jak dobrze chronić swoje dane osobowe

Wrażliwe dane w rękach hackerów mogą posłużyć do przejęcia naszej tożsamości, wyłudzenia kredytu. Ponad 80 proc. z nas nie wie, gdzie udostępniła swoje dane.

Naruszenie ochrony danych – dobre praktyki firm

Nie próbujmy zamiatać naruszeń pod dywan – zazwyczaj będzie to przeciwskuteczne.

Administrator musi sprawdzić podmiot, któremu powierza dane

2,5 tys. zł kary nałożył Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na Sułkowicki Ośrodek Kultury. Wytknął w niej brak pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych oraz niezweryfikowanie, czy podmiot, któremu je przekazano zapewnia wystarczające gwarancje i posiada odpowiednie środki techniczne.

Ochrona danych dziurawa jak szwajcarski ser

Szkolenia w firmach to fikcja. Mało kto wie, co robić, gdy wyciekną ważne informacje.

CV w szufladzie nawet przez trzy lata

Pracodawca może przetwarzać dane osobowe kandydata do pracy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Na wypadek zarzutu o dyskryminację.

Czy banki mogą kopiować dowody osobiste? UODO stawia sprawę jasno

Jest tylko jedna okoliczność, która legalizuje sporządzanie kopii dowodów tożsamości przez instytucje finansowe - twierdzi Urząd Ochrony Danych Osobowych.