Права громадян України

Publikacja: 11.04.2022 17:32

Права громадян України

Foto: Adobe Stock

A) Тимчасовий захист

Тимчасовий захист для осіб, які втікають від війни в Україні, запроваджено рішенням 2022/382 Ради Європейського Союзу від 4 березня 2022 року.

Тимчасовий захист надається особі, яка виїхала з України 24 лютого 2022 року або після 24 лютого 2022 року (безпосередній в'їзд з України до Польщі не вимагається) і є:

1) громадянином України, який проживав на території України до 24 лютого 2022 року;

2) громадянином іншої держави, який до 24 лютого 2022 року користувався міжнародним захистом або схожим національним захистом в Україні;

3) громадянином іншої держави, який до 24 лютого 2022 року проживав в Україні на підставі посвідки на постійне проживання і не може повернутися до країни походження через неминучу небезпеку;

4) член сім'ї будь-якої із зазначених вище категорій осіб.

ВАЖЛИВО. Тимчасовий захист гарантує особам, які втекли, законну підставу для проживання на 1 рік. Якщо перешкоди для безпечного повернення в країну походження не зникнуть, тимчасовий захист можна продовжити ще на 6 місяців, але не більше ніж 2 рази (усього захист може бути продовжений ще на 1 рік).

Щоб отримати тимчасовий захист у Польщі, ви повинні:

a) подати заяву до керівника Управління у справах іноземців, що знаходиться в м. Варшава, для отримання довідки (за подачу заяви плата не стягується);

b) надати відбитки пальців;

c) пройти фотозйомку у прикордонній службі.

Особи, які користуються тимчасовим захистом:

a) отримують польський тимчасовий проїзний документ, якщо вони не мають проїзного документа;

b) можуть працювати в Польщі без дозволу;

c) можуть здійснювати підприємницьку діяльність;

d) мають право на соціальну допомогу;

e) мають право возз'єднатися зі своїми сім'ями. У цьому випадку керівник Управління у справах іноземців видає члену сім'ї рішення та посвідку на проживання;

f) мають право на проживання, харчування та медичне обслуговування.

Czytaj więcej

Uprawnienia dla obywateli Ukrainy

B) Міжнародний захист

Ще однією формою захисту в Польщі, яку може попросити громадянин України, є міжнародний захист. Існує два види міжнародного захисту:

1) статус біженця – для осіб, які не можуть або не хочуть користуватися захистом країни походження через цілком обґрунтований страх переслідування, напр. за політичними чи національними мотивами, і

2) додатковий захист – для осіб, повернення яких до країни походження наражає їх на реальний ризик серйозної шкоди (наприклад, страта, смертна кара, катування). Особа, яка бажає подати заяву до керівника Управління у справах іноземців щодо отримання міжнародного захисту, повинна повідомити про це компетентний прикордонний орган. Якщо заява стосується також інших осіб (дітей, подружжя), ці особи також повинні бути присутніми при поданні заяви.

Подати заяву на міжнародний захист можна:

1) під час в'їзду до Польщі під час прикордонного контролю (Ви повинні повідомити прикордонника про Ваше бажання подати заяву на отримання міжнародного захисту),

2) під час Вашого перебування в Польщі (подати заяву можна в будь-яке відділення або пост Прикордонної служби).

Зразок заяви на міжнародний захист: https://cudzoziemcy.gov.pl/wp-content/uploads/2017/03/Wniosek-o-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej.pdf Подаючи заяву, Ви повинні надати всі наявні у вас документи (включаючи документи, що посвідчують особу, та проїзні документи), а також усі наявні у вас докази, які можуть підтвердити ситуацію, в якій опинилась особа. Це правило поширюється як на заявника, так і на всіх осіб, яких стосується заява.

Подача заяви – процедура:

1) фотографування (обов'язково);

2) зняття відбитків пальців (обов'язкова для осіб старше 14 років);

3) медичний огляд;

4) детальний огляд особи (тільки у випадках, обґрунтованих міркуваннями забезпечення безпеки);

5) індивідуальна співбесіда.

Рішення про надання міжнародного захисту має бути видане протягом 6 місяців, проте реальний час очікування рішення становить кілька місяців. Захист надається безстроково. Негативне рішення керівника Управління у справах іноземців підлягає оскарженню протягом 14 днів до Ради у справах біженців.

Особи, які отримали міжнародний захист:

1) мають право на проживання та роботу;

2) мають право здійснювати підприємницьку діяльність;

3) мають право на низку безоплатних послуг (наприклад, медичне обслуговування, освіта, соціальна допомога).

ВАЖЛИВО. У період з моменту подання заяви і до винесення рішення, громадянин України не може виїжджати з Польщі. Він також не може працювати протягом перших 6 місяців процедури.

C) одноразова грошова допомога

Більшість людей, які тікають від війни до Польщі, є самотніми жінками з дітьми, які можуть мати проблеми з працевлаштуванням на повний робочий день. Найважливішими пільгами для осіб, що переїхали в Польщу з України є сімейні виплати для задоволення їх основних фінансових потреб. Їх надаватимуть українцям на тих самих умовах, що й громадянам Польщі, але переважно особам, які легально в'їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року.

ВАЖЛИВО. Щоб скористатися пільгами/соціальними виплатами, необхідно мати номер PESEL.

Громадяни України мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати у розмірі 300 польських злотих на особу, призначену для утримання (покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла).

Заява на одноразову допомогу подається у письмовій формі до міського центру соціального захисту населення або центру соціального захисту населення ґміни, належного за місцем проживання.

D) Cоціальна допомога у грошовій та негрошовій формах

Громадяни України можуть розраховувати на соціальну допомогу, яку їм надаватимуть без стандартної співбесіди на предмет доцільності такої соціальної допомоги. Це включає в себе різні види допомоги:

a) грошові – це можуть бути постійні, періодичні виплати на основні життєві потреби;

b) негрошові – наприклад, у вигляді забезпечення тимчасовим житлом, харчуванням, одягом.

Ви повинні подати заяву та інформацію про Вашу особисту і сімейну ситуацію, дохід та майновий стан до міського центру соціального захисту населення або центру соціального захисту населення ґміни, належного за Вашим місцем проживання.

E) Допомога для оплати дитячого садка

Всі особи, які легально вʼїхали в Польщу після 24 лютого 2022 року, також можуть подати заяву на допомогу для оплати дитячого садка для дитини, яка в 2022 році становить максимум 400 польських злотих на місяць і може бути отримана для покриття зборів у дитячому садку, дитячому клубі або надавача послуг денного догляду. Надається лише батькам дітей віком до 12 місяців.

Заяву разом із документом, що підтверджує зарахування дитини до ясел, необхідно подати до Органу соціального страхування (ZUS).

F) Допомога «Гарний Старт»

«Гарний старт» — це допомога, яка щорічно виплачується батькам дітей шкільного віку, щоб допомогти підготувати їх до школи (наприклад, придбати підручники та шкільне приладдя). Ви отримаєте 300 польських злотих у якості шкільної стартової допомоги для кожної дитини віком до 20 років, якщо вона відвідує школу. Заявку на «Гарний Старт» можна подати до ZUS.

G) Сімейний капітал

Сімейний капітал (CPR) надається українцям, які проживають у Польщі з дітьми. Сума допомоги може становити у загальному 12 000 польських злотих на дитину, на яку можуть подати заяву батьки будь-якої дитини віком від 1 до 3 років.

Ця допомога може виплачуватися:

• 500 польських злотих на місяць протягом 2 років,

• 1000 польських злотих на місяць протягом 1 року.

Заяву на отримання Сімейного капіталу необхідно подати до ZUS в електронній формі за формою CPR-R через портал ZUS.

H) Послуги догляду

Вони включають:

a) допомога по догляду за хворим – вона становить 215,84 польських злотих на місяць і призначена для осіб, які доглядають членом сімʼї не здатним на самостійне життя, наприклад, за дитиною-інвалідом або чоловіком/дружиною;

b) допомога по догляду за хворим – становить 2119 польських злотих на місяць і призначається найближчому члену сім'ї, який для забезпечення такого догляду за особою з інвалідністю був змушений звільнитися з роботи;

c) спеціальна допомога по догляду – становить 620 польських злотих на місяць і призначається особам, які не можуть піти на оплачувану роботу (через догляд за непрацездатним членом сім'ї) та відповідають критерію доходу.

І) Програма «Родина 500 плюс»

Для отримання виплати за програмою «Родина 500 плюс» українцям, які легально проживають у Польщі, необхідно подати заяву на отримання такої виплати. Вона надається на кожну дитину в сім'ї до досягнення нею 18 років, якщо вона проживає разом з одним із батьків і перебуває на його утриманні.

Допомога надається батькам, які доглядають та утримують дитину, а також:

a) законним опікунам дитини,

b) прийомним батькам дитини,

c) особам, що утримують дитячі будинки сімейного типу.

Заяву на отримання виплати за програмою «500 плюс» може подати особа, яка:

1) є громадянином України або чоловіком / дружиною громадянина України;

2) легально проживає в Польщі;

3) має на утриманні дитину (є батьком / матірʼю або опікуном).

Заявка на отримання виплати за програмою «500 плюс» має містити:

1) документ, що підтверджує характер перебування в Польщі, наприклад дозвіл на проживання;

2) номер PESEL дитини або свідоцтво про народження з перекладом на польську мову, зробленим присяжним перекладачем.

Зрозуміло, що не кожен громадянин України матиме зазначені вище документи, тому спеціальний закон гарантує, що фонд соціального страхування надаватиме та виплачуватиме допомогу сім'ям, які її потребують.

Заявку на отримання виплати за програмою «500 плюс» можна подати наступним чином:

→ в електронній формі – через платформу електронних послуг (PUE ZUS);

→ через портал Emp@tia;

→ через систему електронного банкінгу;

→ у будь-якому закладі ZUS, де ви додатково отримаєте допомогу в заповненні та подачі заявки через портал PUE ZUS.

J) Інше

→ одноразова допомога при народженні дитини (так званий becikowe)

На таку додаткову виплату в розмірі 1000 злотих можуть претендувати сім'ї, дохід яких на одного члена сім'ї не перевищує 1922 злотих нетто.

→ допомога на дитину

Допомога на дитину надається у розмірі від 95 до 135 злотих на місяць залежно від її віку. Ви можете подати заявку, якщо місячний дохід на одного члена сімʼї не перевищує 674 злотих або 764 злотих, якщо в сім'ї є дитина-інвалід.

→ фінансування житла в Польщі

З 16 березня 2022 року кожен громадянин Польщі, який взяв під свій дах біженця з України, може подати заяву на відшкодування понесених у зв'язку з цим витрат у розмірі 40 злотих на добу на кожну особу. Ці гроші допоможуть покрити витрати на проживання та харчування та забезпечити інші основні життєві потреби.

PATERKA

ВАЖЛИВО. Співфінансування житла для українців надаватиметься заднім числом, на період фактичного перебування біженців у домі пільговика. Субсидією можна користуватися протягом 2 місяців. Заяву на співфінансування квартири для українців необхідно подати до свого муніципалітету за спеціальною формою.

Za pomoc w przygotowaniu materiału dziękujemy:

mat pras

Zobacz wersję w języku polskim

Також читайте:

I частина: Українці - Перші кроки в Польщі (поради для біженців)

II частина: Працевлаштування громадян України в Польщі - oсновні правила

III частина: Призначення тимчасового опікуна для української дитини – правила та процедура

IV частина: Студенти – інформація для студентів – продовження навчання

V частина: Українські підприємці - як перенести бізнес до Польщі, як створити нову

Prawo karne
Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Sądy i trybunały
Szefowie wydziałów Izby Karnej Sądu Najwyższego rezygnują
Prawnicy
Prof. Strzembosz: Andrzej Duda jest człowiekiem skompromitowanym
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Sądy i trybunały
Sędziowie o "lex Tusk": grozi powtórka ze sprawy procesu brzeskiego
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna