Tag:

pomoc społeczna

Powiązane

prawo

Bon energetyczny lada dzień. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą bon energetyczny - jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw o niższych dochodach, które ma złagodzić skutki wzrostu cen energii elektrycznej. Ustawa ustala także w okresie II półrocza br. cenę maksymalną za energię elektryczną.

Dotacje na walkę z wykluczeniem oraz brakiem zaangażowania

Szkolenia, tworzenie nowych miejsc pracy w zakładach aktywności, włączanie w życie kulturalne, udostępnianie mieszkań wspomaganych – to przykłady działań mogących liczyć na dofinansowanie.

Ośrodki pomocy oraz organizacje pozarządowe z pieniędzmi na mieszkania wspomagane

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego uruchomił pulę środków na rozwój infrastruktury społecznej. Wnioski o dofinansowanie wolno składać do 27 maja.

Skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej wymaga decyzji

Gmina, która skierowała osobę do DPS-u, jest właściwa we wszystkich sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej dla tej osoby, w tym w sprawach zmiany placówki.

Chcesz otrzymać dodatek osłonowy? To już ostatnie dni na złożenie wniosku

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wyjaśniamy: kto może złożyć wniosek o dodatek osłonowy, ile wynosi czy dotyczy też najmu.

Jak ustalić opłatę za opiekę

Można zobowiązać do ponoszenia opłaty przekraczającej 70 proc. dochodu mieszkańca domu pomocy społecznej, jeżeli wartość ta jest niższa od kosztu jego pobytu w DPS.

Jakie są przesłanki i zasady umieszczenia w DPS-ie

Skierowanie do domu pomocy społecznej powinno nastąpić dopiero po wyczerpaniu innych możliwości zapewnienia osobie potrzebującej prawidłowego funkcjonowania w środowisku

Część pomocy społecznej gmina świadczy na zlecenie rządu

Niektóre obowiązki w zakresie pomocy społecznej zostały przekazane samorządom do realizacji jako zadania zlecone przez rząd. Środki na ich realizację i obsługę zapewnia budżet państwa.

2150 zł na opiekę nad starszym członkiem rodziny. Od kiedy bon senioralny?

Rząd chce wesprzeć krewnych osób w wieku 75+, którzy w związku z wykonywaną pracą, nie mogą zapewnić seniorowi wsparcia w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego. Rada Ministrów właśnie uwzględniła projekt w wykazie swoich tegorocznych prac.

Gminy zajmują się pomocą społeczną

Samorządy powinny wspierać osoby potrzebujące oraz ich rodziny, aby pomóc im w usamodzielnieniu się i integracji ze środowiskiem.