Українські підприємці - як перенести бізнес до Польщі, як створити нову

Українські підприємці – перенесення підприємницької діяльності з України в Польщу, правила відкриття бізнесу в Польщі.

Publikacja: 31.03.2022 14:11

Українські підприємці - як перенести бізнес до Польщі, як створити нову

Foto: Adobe Stock

Відповідно до закону про воєнний стан громадяни України можуть здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, за умови отримання ними номера PESEL. Це означає, що громадяни України можуть провадити індивідуальну підприємницьку діяльність та отримати запис у CEIDG (Центральний реєстр та відомості про господарську діяльність, тобто реєстр індивідуальних підприємців), а також можуть бути учасниками товариств.

A. Інформація для людей, які ведуть діяльність в Україні – перенесення господарської діяльності з України в Польщу.

Українські підприємці мають можливість перенести свою господарську діяльність з України в Польщу шляхом:

1) відкриття філії компанії – іноземного підприємця;

2) створення товариства – у Польщі найпопулярнішою компанією є товариство з обмеженою відповідальністю, на якому мі зупинимося нижче більш детально;

3) придбання готової компанії – компанії, яка, вже має історію діяльності, банківський рахунок, номер NIP, номер REGON, номер KRS (тобто вже зареєстрована).

1) Відкриття філії іноземного підприємця

Іноземці з Європейського економічного простору можуть вести господарську діяльність у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Для здійснення підприємницької діяльності вони можуть створювати філії в Польщі.

Czytaj więcej

Jak przenieść firmę z Ukrainy do Polski? Jak otworzyć nową?

Український підприємець може здійснювати господарську діяльність виключно в тому обсязі, в якому він здійснює цю діяльність за кордоном. Він також зобов’язаний призначити уповноважену у філії особу для представництва іноземного підприємця.

ВАЖЛИВО. Український підприємець може розпочати діяльність у складі філії після внесення запису про філію до реєстру підприємців, що ведеться Національним судовим реєстром (КРС), та зобов’язаний:

1) використовувати оригінальне найменування іноземного підприємця для позначення філії разом із юридичною формою та словами «філія в Польщі»;

2) вести окремий бухгалтерський облік філії польською мовою згідно з положеннями бухгалтерського обліку;

3) повідомляти Міністру розвитку і технологій про будь-які зміни фактичного та правового стану протягом 14 днів з дня їх настання, які стосуються відкриття ліквідації іноземного підприємця, який створив філію, або в разі якщо підприємець втратив право на ведення господарської діяльності.

ВАЖЛИВО. Міністр розвитку і технологій виносить постанову про заборону здійснення іноземним підприємцем господарської діяльності у межах філії, якщо розпочато ліквідацію іноземного підприємця, який створив філію, або він втратив право на провадження господарської діяльності.

Щоб зареєструвати філію іноземної компанії в Польщі необхідно надати:

• рішення іноземного органу про створення філії та вибір місця її діяльності;

• рішення про призначення особи, яка представляє іноземного підприємця у філії;

• нотаріально засвідчену копію договору іноземної компанії разом із присяжним перекладом;

• витяг з відповідного реєстру іноземного підприємця разом із завіреним перекладом.

ВАЖЛИВО. Реєстрація філії іноземного підприємця здійснюється онлайн через портал судового реєстру: https://prs.ms.gov.pl/. Ви повинні зареєструватися на порталі – створити обліковий запис і мати довірений профіль e-PUAP або кваліфікований підпис. Портал доступний лише польською мовою.

Вартість реєстрації філії іноземного підприємця:

• 500 злотих - судовий збір за внесення до Національного судового реєстру;

• 100 злотих - плата за оголошення запису в електронному судовому та економічному віснику (MSiG).

2) Заснування товариства з обмеженою відповідальністю

Підприємці з України мають можливість відкрити компанію в Польщі. Найбільш популярним та найшвидшим для відкриття видом компанії є товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Найважливіші особливості ТОВ (створення та реєстрація):

1) Має правосубʼєктність;

2) не може бути засноване виключно іншим ТОВ, що має одного учасника;

3) засновниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи незалежно від їх національності;

4) мінімальний статутний капітал – 5000 польських злотих (має бути внесений засновниками);

5) повинне мати затверджений статут;

6) повинні бути обрані правління (завжди) та наглядова рада (лише в окремих випадках).

ТОВ може бути зареєстроване двома шляхами:

1) через Портал "S24" (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ ). Щоб це зробити, потрібно:

• зареєструватись на Порталі S24;

• мати електронний підпис або довірений профіль e-PUAP, необхідний для подачі заяви на реєстрацію товариства;

• створити статут на відповідно підготовлених бланках у системі – шаблоні (відвідування нотаріуса не потрібне для статуту, але положення статуту зводяться до інформації, що міститься у формі) та підписати його учасниками;

• сплатити внески у грошовій формі для наповнення статутного капіталу (тільки у грошовій формі);

• подати додаткові документи, такі як: заява про сплату статутного капіталу, список учасників з контактними адресами, список членів правління, які представляють товариство, заяву про статус іноземця (ці документи підписуються правлінням товариства);

• оплатити заяву – вартість реєстрації товариства - 600 польських злотих (оплата здійснюється онлайн – система S24 перенаправляє на банківську платіжну систему);

• надіслати підписану та оплачену заяву до суду через портал;

• реєстрація товариства має відбутися протягом 24 годин, на практиці це 2-3 робочі дні.

2) через Портал Судового Реєстру (PRS):

• зареєструватися на Порталі: https://prs.ms.gov.pl/;

• мати електронний підпис або довірений профіль e-PUAP, необхідний для подачі заяви на реєстрацію товариства;

• заснувати товариство шляхом підписання статуту у присутності нотаріуса (нотаріальне посвідчення статуту обов’язкове, статут може містити більш розширені положення/правила). Важливо. У систему не завантажується відповідний нотаріально посвідчений статут.

Завантажується лише номер CREWAN, який видає нотаріус при наданні копії нотаріально посвідченого статуту;

• сплатити внески для наповнення статутного капіталу (можуть бути як у грошовій, так і у негрошовій формі, наприклад, передача прав інтелектуальної власності на торговельну марку);

• подати додаткові документи, такі як: заява про сплату статутного капіталу всіма учасниками, список учасників з контактними адресами, список членів правління, які представляють товариство, заяву про статус іноземця (ці документи підписуються правлінням товариства);

• оплатити заяву – вартість реєстрації товариства - 600 польських злотих (оплата здійснюється онлайн – система перенаправляє на

банківську платіжну систему);

• надіслати підписану та оплачену заяву до суду через Портал;

• реєстрація товариства відбувається протягом 7 робочих днів.

ВАЖЛИВО. При реєстрації товариства в системі S24 слід пам’ятати про податок на цивільно-правові операції (PCC), який становить 0,5%. Базою оподаткування є сума статутного капіталу. Податок має бути сплачений до відповідного податкового органу протягом 14 днів з дня затвердження статуту. При заснуванні товариства у присутності нотаріуса, нотаріус стягує податок PCC із засновників і сплачує його на рахунок компетентного податкового органу.

В. Інформація для осіб, які бажають відкрити бізнес у Польщі – правила відкриття бізнесу (CEIDG)

Крім вищезгаданого товариства з обмеженою відповідальністю, громадянин України також може вести господарську діяльність як фізична особа-підприємець, що реєструється в Центральному Реєстрі та Відомостях про Господарську Діяльність (CEIDG). CEIDG – це реєстр компаній, який містить інформацію про підприємців, які діють як фізична особа-підприємець в Польщі.

Реєстрацію можна здійснити:

1) шляхом відвідування відділення (будь-якої міської ґміни, районних відділень міста Варшави). Для цього потрібно:

a) заповнити заяву, яка буде підтверджена посадовою особою (заяву можна заповнити заздалегідь і підписати у присутності посадової особи);

b) підтвердити свою особу у відділенні (наприклад, пред'явивши паспорт).

2) електронним шляхом (https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00, сайт доступний на англійській мові). Для цього потрібно:

a) створити обліковий запис на порталі;

b) заповнити заяву;

c) підписати за допомогою довіреного профілю e-PU;

ВАЖЛИВО. Подати електронну заяву на реєстрацію в CEIDG за довіреністю неможливо.

Заява на реєстрацію фізичної особи-підприємця містить такі відомості, як:

• ім'я, прізвище, імена батьків, дата та місце народження;

• тип, серія та номер документу, що посвідчує особу;

• номер PESEL;

• наявні громадянства;

• адреса проживання та інші адреси, пов'язані з запланованою підприємницькою діяльністю;

• назва запланованої підприємницької діяльності – має містити ім'я та прізвище підприємця;

• скорочена назва;

• коди PKD (абревіатура) – символ, що позначає вид господарської діяльності (пошукову систему для кодів можна знайти за посиланням: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd );

• кількість працівників, яких планується найняти;

• дата початку діяльності;

• відомості про страхування в органі соціального страхування (ZUS);

• дані відповідного податкового органу, за місцем здійснення господарської діяльності.

Разом із поданою заявою на реєстрацію в CEIDG ви можете:

→ подати заяву на реєстрацію платником ПДВ;

→ подати заяву на страхування в ZUS;

→ надати інформацію про банківський рахунок для діяльності.

CEIDG надсилає дані в податковий орган, який присвоює фізичній особі-підприємцю NIP та повідомляє ZUS про реєстрацію в CEIDG і про присвоєний номер NIP.

ВАЖЛИВО. Якщо перебування підприємця – громадянина України в Польщі перестає бути законним (термін 18 місяців), то підприємець підлягає виключенню з CEIDG. Якщо ви хочете продовжувати вести бізнес, українському громадянину доведеться легалізувати своє перебування в Польщі.

Важлива інформація:

• реєстрація діяльності має відбутися не пізніше наступного робочого дня після дати надходження заяви в CEIDG, на практиці для іноземців ця процедура займає до 3 робочих днів;

• подача заяви на реєстрацію в CEIDG є безкоштовною.

Za pomoc w przygotowaniu materiału dziękujemy:

mat pras

Zobacz wersję w języku polskim.

Також читайте:

I частина: Українці - Перші кроки в Польщі (поради для біженців)

II частина: Працевлаштування громадян України в Польщі - oсновні правила

III частина: Призначення тимчасового опікуна для української дитини – правила та процедура

IV частина: Студенти – інформація для студентів – продовження навчання

Відповідно до закону про воєнний стан громадяни України можуть здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, за умови отримання ними номера PESEL. Це означає, що громадяни України можуть провадити індивідуальну підприємницьку діяльність та отримати запис у CEIDG (Центральний реєстр та відомості про господарську діяльність, тобто реєстр індивідуальних підприємців), а також можуть бути учасниками товариств.

A. Інформація для людей, які ведуть діяльність в Україні – перенесення господарської діяльності з України в Польщу.

Pozostało 98% artykułu
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?