fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Naukę można zacząć zimą

Grzegorz Byszewski
Marek Kozubal
Trwa rejestracja kandydatów na studia, które zaczną się w lutym. Oferta adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich.
Dlaczego uczelnie właśnie teraz prowadzą nabór?– Rekrutacja w terminie zimowym związana jest z obowiązującym systemem kształcenia, podzielonym na studia I i II stopnia. Studia inżynierskie – I stopnia, trwają siedem semestrów, a więc rozpoczęte w październiku kończą się zimą, dlatego wtedy właśnie odbywa się rekrutacja na II stopień studiów magisterskich – tłumaczy Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecznik Politechniki Krakowskiej.
Dzięki takiemu ułożeniu terminów rekrutacji studenci mogą kontynuować studia bez oczekiwania przez kilka miesięcy na letnią rekrutację.
Anna Żmuda z AGH informuje, że rekrutacja w trybie zimowym to konsekwencja obowiązującej u nas dyrektywy bolońskiej. Dzięki rekrutacji zimowej studenci, którzy kończą teraz studia I stopnia, mają możliwość zachować ciągłość nauki i bez przerywania edukacji od razu przystąpić do studiów II stopnia.
Krzysztof Klinkosz z zespołu prasowego Uniwersytetu Gdańskiego zauważa, że to także propozycja dla tych studentów, którzy z rozmaitych przyczyn ukończyli studia np. we wrześniu i nie mieli możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji w pierwotnym terminie.
Rzeczniczka Politechniki Warszawskiej Ewa Chybińska dodaje: – Rekrutacja zimowa, czyli rekrutacja na semestr letni, nie stanowi w żadnym wypadku rekrutacji uzupełniającej. Jest to od dawna prowadzona rekrutacja systemowa. Dotyczy głównie studiów stacjonarnych II stopnia i wynika z tego, że większość studiów I stopnia trwa siedem semestrów. Nie ma żadnego powodu, żeby studenci musieli czekać do października, aby rozpocząć studia magisterskie. Dzięki rekrutacji zimowej mogą podejmować studia już od lutego.
Marta Komor z Collegium Civitas zaznacza, że rekrutacja zimowa to także propozycja dla zagranicznych absolwentów szkół, którzy ukończyli naukę w swoim kraju już w listopadzie lub grudniu, zgodnie z obowiązującym w danym państwie systemem edukacji, i chcą podjąć naukę już teraz.

Jakie są zasady rekrutacji?

O przyjęcie na studia II stopnia można się ubiegać, mając tytuł inżyniera, licencjata, magistra lub magistra inżyniera, uzyskany na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.
– Elektroniczna rejestracja kandydatów już się rozpoczęła, potrwa do 13 lutego – informuje Małgorzata Syrda-Śliwa z Politechniki Krakowskiej.
Uczelnie zwykle prowadzą właśnie rekrutację elektroniczną. Same ustalają jej zasady i terminy naboru, dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze studiów koniecznie trzeba wejść na stronę internetową szkoły wyższej.
Kandydaci na Politechnikę Białostocką muszą wpisać do systemu internetowego m.in. średnią ocen ze studiów oraz oceny z dyplomu ukończenia studiów. Rekrutacja potrwa tam do 6 lutego, a ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona 20 lutego. Zainteresowanie rekrutacją jest spore, kandydatów z dnia na dzień przybywa. Najwięcej chętnych zarejestruje się w systemie pod koniec stycznia. Dlaczego? Bo obecnie na uczelniach trwa obrona prac licencjackich, a to właśnie absolwenci studiów I stopnia są głównymi kandydatami w obecnej rekrutacji.
Ponad tysiąc miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia przygotował w zimowym naborze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Internetowa rejestracja zgłoszeń rozpoczęła się tam 10 stycznia, a ogłoszenie wyników rekrutacji ma nastąpić 27 lutego. Ubiegających się o przyjęcie na hipologię obowiązuje sprawdzian umiejętności kontaktu z koniem. Muszą oni też mieć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jeździectwa. Kandydatów na architekturę krajobrazu na tej uczelni obowiązuje zaś egzamin praktyczny z rysunku odręcznego.
– Zasady rekrutacji są dokładnie takie same, jak w przypadku rekrutacji letniej – informuje Ewa Chybińska z Politechniki Warszawskiej.
W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia są to punkty uzyskane z przeliczenia przedmiotów ze świadectwa maturalnego. O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą się natomiast ubiegać osoby z dyplomem inżyniera, przy czym procedurę kwalifikacyjną przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne działające na poszczególnych wydziałach. Oceniają one stopień przygotowania oraz predyspozycje kandydatów.
Niektóre uczelnie nie ustalają aż tak ostrych kryteriów rekrutacji. I tak na przykład o przyjęciu do Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie decyduje jedynie kolejność zgłoszeń.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA