fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Za jazdę po alkoholu i inne przestępstwa drogowe można stracić pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń zostanie cofnięte skazanemu za jazdę po pijanemu
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Za jazdę po alkoholu i inne przestępstwa drogowe można stracić pozwolenie na broń. Osoba prowadząca pojazd w stanie nietrzeźwości może się okazać równie nieodpowiedzialna w użyciu broni palnej
Pozytywne opinie środowiskowe, lekarskie i psychologiczne nie zmieniają takiej oceny. Nie eliminują faktu złamania obowiązującego prawa – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: III OSK 694/11s).
NSA rozpatrywał skargę kasacyjną Krzysztofa B., skazanego dwukrotnie za popełnienie przestępstw drogowych. W 2007 r. dostał za jazdę w stanie nietrzeźwości karę trzech miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, a dodatkowo sąd orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na dwa lata. Jeszcze przed upływem tego terminu ten sam sąd wymierzył Krzysztofowi B.  karę dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem za kierowanie samochodem mimo orzeczonego zakazu, a  komendant wojewódzki policji cofnął  mu pozwolenie na broń palną myśliwską. Komendant główny policji utrzymał w mocy  tę decyzję. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Krzysztofa B., a NSA nie uwzględnił skargi kasacyjnej.
Skargi zarzucały niewyjaśnienie stanu faktycznego, zwłaszcza błędne przyjęcie, iż  po skarżącym można się spodziewać użycia broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. – Powinno się też wziąć pod uwagę cechy osobowe, charakter, okoliczności popełnienia czynu, opinię z koła łowieckiego i opinię policji z miejsca zamieszkania – bronił w NSA skargi kasacyjnej pełnomocnik Krzysztofa B. Organy policji i sądy administracyjne stwierdziły jednak, że popełnienie wspomnianych przestępstw w pełni pozwala na zakwalifikowanie Krzysztofa B. do kategorii osób, które  budzą uzasadnioną obawę, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji, właściwy organ policji cofa w takich przypadkach pozwolenie na broń. Zgodnie zaś z uchwałą NSA z 2009 r., w razie skazania przez sąd osoby mającej pozwolenie na broń za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu, albo gdy toczy się taki  postępowanie, organ zobowiązany jest cofnąć pozwolenie. Wprawdzie przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego – prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości – zostało umieszczone w rozdziale: „przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji", ale de facto godzi ono w życie lub zdrowie ludzkie – stwierdził NSA. Uzasadniona obawa może bowiem wynikać z dotychczasowego postępowania posiadacza broni. A w tej sprawie – z dwukrotnego skazania za popełnienie przestępstw umyślnych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA