fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zwolnić zleceniobiorcę

- Podpisaliśmy umowę-zlecenie na pół roku z poleconą osobą. Ale już po dwóch tygodniach wiemy, że nie spełnia oczekiwań i chcemy zakończyć współpracę. Czy jest możliwość jednostronnego wypowiedzenia takiej umowy, jeśli takiego zapisu nie było w zawartym kontrakcie? Zleceniobiorca nie chce się zgodzić na polubowne rozstanie.
Umowa-zlecenia stanowi jeden z rodzajów umów o charakterze cywilnoprawnym, który często zastępuje umowę o pracę. Na jej podstawie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności dla dającego zlecenie. Stosuje się do niej przepisy kodeksu cywilnego.Umowę-zlecenie można wypowiedzieć w każdym czasie (art. 746 k.c.). Jest to uprawnienie każdej ze stron. Wielokrotnie na ten temat wypowiadał się Sąd Najwyższy – np. w wyroku z 28 września 2004 r. (IV CK 640/03).Uwzględniając, że zlecenie opiera się na wzajemnym zaufaniu stron, art. 746 k.c. pozwala wypowiedzieć umowę-zlecenie każdej z nich w każdym czasie, nawet bez ważnych powodów. Uregulowanie to dotyczy także kontraktów zawartych na czas oznaczony. Jego ratio, tj. ochrona wzajemnego zaufania stron, jest w pełni aktualna także w odniesieniu do umów-zleceń zawartych na czas oznaczony.Uprawnienie do wypowiedzenia zlecenia ma charakter prawokształtującego. Złożone oświadczenie woli ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA