fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spółka rozliczy wydatki na auto wykorzystywane przez wspólnika

Można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodu osobowego wykorzystywanego przez wspólnika, niebędącego środkiem trwałym spółki. Przy rozliczaniu wydatków obowiązują jednak limity
Limit, który określa, ile można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przy wydatkach związanych z eksploatacją samochodu, powinien wynikać z ewidencji przebiegu pojazdu. Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów może w ramach tego limitu wliczać w ciężar kosztów wszystkie wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją auta. Dotyczy to nie tylko zakupu paliwa, olejów, ale też części zamiennych, remontu i napraw, opłat. Również wspólnicy spółki cywilnej mogą zaliczyć do kosztów wydatki związane z korzystaniem z samochodu stanowiącego własność jednego z nich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Konieczne jest jednak prowadzenie odpowiedniej ewidencji przebiegu pojazdu.Ewidencja ta powinna zawierać co najmniej: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilome...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA