fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Orzecznictwo firmowe: NSA,WSA,SN 14 - 18 listopada 2011

Tygodniowy przegląd orzecznictwa 14 - 18 listopada 2011
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Przedstawiamy przegląd orzeczeń opisywanych w tym tygodniu na łamach "Rzeczpospolitej" i serwisu www.rp.pl
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Czy „bezzasadne niedopuszczenie" może obejmować nie tylko bezprawność w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale też naruszenie reguł uczciwego postępowania ?
Uchwała Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r. (sygnatura akt: III CZP 68/11)
Stan faktyczny:
Pełnomocnik ministra skarbu państwa przyszedł na zgromadzenie akcjonariuszy huty z wadliwym pełnomocnictwem, dostał kwadrans na uzupełnienie, ale nie zdążył, i drugi wspólnik go przegłosował.
Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego.
SN orzekł:
Akcjonariuszem bezzasadnie niedopuszczonym do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy może być także akcjonariusz, którego pełnomocnikowi uniemożliwiono wykonanie właściwego umocowania do udziału w zgromadzeniu.
Czytaj więcej w artykule: Wspólnicy winni są sobie lojalność
ZWOLNIENIE Z PRACY
Czy pracownik zatrudniony na czas określony, którego umowa nie przewidywała wcześniejszego rozstania, po wypowiedzeniu może walczyć o przywrócenie do pracy jak po dyscyplinarce ?
Uchwała Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r. (sygnatura akt III PZP 6/11)
Stan faktyczny:
W myśl kodeksu pracy wypowiedzenie umowy na czas określony jest możliwe tylko wówczas, gdy jest ona dłuższa niż sześć miesięcy i przewiduje taką możliwość (zgodnie z art. 33 k.p.). Z reguły jest to standardowa klauzula wpisywana przez pracodawców do takich kontraktów.
Dotychczas w orzecznictwie Sądu Najwyższego i doktrynie prawa pracy pojawiały się różne interpretacje kwestii, jakie uprawnienia ma pracownik zwolniony przed czasem. By rozwiać wątpliwości sprawą zajął się ponownie Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie.
SN orzekł:
Pracownik zatrudniony na czas określony, którego kontrakt został bezprawnie skrócony, może się domagać odszkodowania w wysokości maksymalnie jego trzymiesięcznego wynagrodzenia lub przywrócenia do pracy.
PRAWO AUTORSKIE
Czy utwory ludowe, choćby wycinanki, są tak samo chronione jak inne dzieła ?
Wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r. (sygnatura akt III CSK 30/11)
Stan faktyczny:
Znana ludowa twórczyni wycinanek z Łowickiego dostrzegła na opakowaniach czekoladek firmy Wawel elementy swoich wycinanek, a etnograf stwierdził, że można na nich rozpoznać jej twórczą rękę. Z kolei Wawel dowodził, że plastyczka, która etykiety przygotowała, korzystała z wycinanek innego twórcy ludowego.
Sądy niższych instancji oddaliły pozew. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego.
SN orzekł:
Wawel musi podać, jakie oraz ile utworów ludowych wykorzystuje na swoich opakowaniach.
Czytaj więcej w artykule: Sztuka ludowa pod ochroną prawa
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA