fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Pomoc w usuwaniu azbestu wolna od podatku

Fotorzepa, Jakub Dobrzyński
Mieszkańcy, którym gmina sfinansuje rozbiórkę i utylizację dachów ze szkodliwych materiałów, nie rozliczają się z fiskusem z tego powodu
Wynika tak z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr IPTPB2/415-368/11-2/MP).
Z pytaniem zwróciła się gmina, która na podstawie zarządzenia burmistrza z 2010 r. w sprawie dofinansowania osobom fizycznym usuwania i unieszkodliwiania azbestu ponosi koszty załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadów go zawierających. Dofinansowanie pokrywane jest ze środków pochodzących z budżetu gminy, czyli jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z regulaminem zakwalifikowani do programu mieszkańcy gminy nie otrzymują środków finansowych. Pieniądze trafiają bezpośrednio do firmy, która zajmuje się usuwaniem i utylizacją azbestu z prywatnych posesji. Wnioski osób fizycznych o dofinansowanie mają być rozpatrywane w 2011 r. i kolejnych latach.
Gmina pyta, czy dofinansowanie stanowi przychód mieszkańców i czy jako płatnik ma obowiązek wystawienia im PIT-8C. Dyrektor izby skarbowej uznał, że w grę wchodzi zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, agencji rządowych bądź ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych. Warunkiem jest, by podatnik otrzymał wsparcie z rządowego programu. Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby firma zajmująca się usuwaniem azbestu wystawiała fakturę nie na gminę, ale na właściciela posesji. W takim wypadku należy zastosować art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Preferencja dotyczy osób, które otrzymują dofinansowanie w formie pieniężnej stanowiące dotację w rozumieniu powołanej ustawy o finansach publicznych. Warunkiem jest spełnienie wszystkich przesłanek określonych w przepisie, w tym otrzymywanie świadczeń z programów rządowych. W takiej sytuacji wnioskodawca nie musi wystawiać informacji PIT-8C. numer interpretacji: IPTPB2/415-368/11-2/MP Czytaj także w serwisach: Samorząd » Zadania » Ochrona środowiska Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy » Zwolnienia podatkowe
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA