fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Menedżer nie może rozliczać przychodów jak przedsiębiorca

Menedżer nie może rozliczać przychodów jak przedsiębiorca. Nawet jeśli zarejestrował firmę
Jakie są tego konsekwencje? Menedżerowi nie przysługuje stawka liniowa, nie może też odliczyć faktycznie poniesionych kosztów.
Z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT wynika, że wynagrodzenie menedżerów nie może być rozliczane w ramach własnej firmy. Przepis ten wyraźnie mówi: przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich bądź umów o podobnym charakterze zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście. Rozlicza je płatnik (czyli spółka), potrącając ryczałtowe koszty. Urzędy nie zgadzają się na żadne odstępstwa od tej reguły. Przekonało się o tym wielu podatników składających wnioski o interpretację.
Przykładowo, jak stwierdziła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 24 maja 2011 (IBPBII/1/415-353/11/MK), wyodrębnienie w  ustawie o PIT umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze nie pozostawia wątpliwości, że przychody osiągane na ich podstawie są zaliczane do źródła działalność wykonywana osobiście. Nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Skoro menedżer nie może się rozliczać tak jak przedsiębiorca, to nie przysługuje mu stawka liniowa. Płaci podatek według skali, co przy wysokich zarobkach oznacza 32-proc. daninę. Musi też łączyć dochody z zarządzania z innymi, np. z umowy o przeniesienie praw autorskich. Przypomnijmy, że 18-proc. podatkiem są obciążone tylko dochody do 85 528 zł. Nie zawsze jednak 32-proc. danina płacona według skali będzie wyższa niż podatek liniowy. Osoby rozliczające się z fiskusem według skali mogą bowiem skorzystać z różnych ulg (np. pomniejszyć dochód o darowizny) i preferencji (np. ze wspólnego opodatkowania z dzieckiem bądź małżonkiem). Kolejna przykra konsekwencja zakwalifikowania przychodów menedżera do działalności wykonywanej osobiście to zakaz odliczania faktycznych wydatków związanych ze świadczeniem swoich usług. A są one bardzo różne – samochód, telefon, służbowe wyjazdy, utrzymanie siedziby. Niestety, menedżer nie wykorzysta ich podatkowo, tak jak klasyczny przedsiębiorca. Z firmy ryczałt Zawarcie umowy na zarządzanie nie wyklucza rozliczania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem. Potwierdził to Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów w piśmie zamieszczonym w Biuletynie Skarbowym nr 2/2008. Przypomnijmy, że art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o ryczałcie wyłącza z opodatkowania w tej formie przedsiębiorców, którzy świadczą usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Są tam m.in. usługi związane z zarządzaniem. Nie oznacza to jednak, że osoby, które podpiszą kontrakt menedżerski, nie mogą jednocześnie rozliczać ryczałtem przychodów z działalności. Wynagrodzenie menedżera jest bowiem opodatkowane inaczej niż przychody z własnej firmy. „Wykonywanie przez podatnika usług na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego, kwalifikowanego do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, nie pozbawia prawa do korzystania z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego dla określonych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej” – czytamy w piśmie MF. Zobacz serwisy: » Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » Menedżer w firmie » Dobra Firma » Kadry » Menedżer w firmie  
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA