fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zmiany w korygowaniu dokumentów ZUS

Pracodawcy nie chcą płacić składek do ZUS za pracownika, który już odszedł z firmy.
Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego m.in. zasad i trybu sporządzania i korygowania z urzędu dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz wprowadzania i korygowania z urzędu danych na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek.PKPP Lewiatan nie zgadza się na pomysł, by płatnicy składek z własnych środków dopłacali do części finansowanej przez ubezpieczonego, gdy go już nic nie łączy z firmą. W szczególności chodzi o sytuacje, gdy konieczność dopłaty wynika z winy pracownika. Zdaniem PKPP zdarza się, że pracownik pobiera zaliczkę, a następnie rozwiązuje umowę o pracę, nie dopełniając formalności, m.in. nie rozlicza się z pobranych pieniędzy. Proponowany przepis zobowiązuje pracodawcę do odprowadzenia składek do ZUS od nierozliczonej zaliczki.Ponadto PKPP Lewiatan krytykuje rozwiązanie obligujące firmy do przechowywania przez dziesięć lat pisemnych kopii zgłoszeń do ubezpieczeń społecznyc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA