fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

Osoby, które zawodowo prowadzą rodziny zastępcze, dostaną od stycznia nawet 2,5 tys. złotych
Dziś wchodzą w życie nowe przepisy, wydane przez ministra pracy i polityki społecznej 19 października, zmieniające rozporządzenia w sprawie:
- placówek opiekuńczo-wychowawczych, - rodzin zastępczych,
- ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, - określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej, - zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (DzU nr 201, poz. 1455 – 1459). Nowela przepisów o rodzinach zastępczych przewiduje znaczne podniesienie wynagrodzenia, o jakie może się starać zawodowa rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem. Dotychczas nie mogło być ono wyższe niż 120 proc. tzw. podstawy branej do wyliczeń (ok. 1600 zł). [b]Od początku przyszłego roku starosta podczas ustalania jego wysokości będzie mógł przyznać nawet 160 proc. podstawy, co wyniesie przeszło 2,5 tys. zł miesięcznie[/b]. Nowe przepisy wprowadzają także dolną granicę wynagrodzenia – nie mniej niż 95 proc. podstawy. Określając wynagrodzenie, starosta nadal będzie brał pod uwagę ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad dzieckiem, a także doświadczenie w pracy z dziećmi, zwłaszcza okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Teraz jednak szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, prowadzenia placówek rodzinnych oraz rodzin zastępczych obejmą także dziesięciogodzinny staż w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ministerstwo zrezygnowało jednak z podniesienia kwoty podstawy z dotychczasowych 1647 zł do 1820 zł, co pierwotnie przewidywał projekt
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA