fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Pracodawcy dyktują kierunki

Studenci, którzy wybierają rzadkie kierunki, mają zdaniem ekspertów szanse na atrakcyjną pracę
Fotorzepa, PK Piotr Kowalczyk
Buddologia, wiedza o Holokauście i totalitaryzmach, zarządzanie mediami – to tylko niektóre z propozycji uczelni. Nowe kierunki na rozpoczynający się w październiku rok akademicki przygotowało sporo szkół wyższych. Wiele nowości jest podyktowanych aktualnymi wymogami rynku pracy.
Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią nie tylko najstarszą w Polsce i bogatą w tradycje, lecz również nowoczesną. Co roku kusi nowymi propozycjami. W roku akademickim 2011/2012 uruchomi nowe kierunki i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, m.in. zarządzanie mediami, zarządzanie własnością intelektualną, buddologię, bioinformatykę, wiedzę o Holokauście i totalitaryzmach czy pure and applied mathematics (tajniki matematyki teoretycznej i stosowanej) prowadzone w języku angielskim. Wznowiona zostanie także specjalność inspekcja sanitarna na kierunku zdrowie publiczne. – Od kilku lat prowadzimy program badania losów naszych absolwentów, dzięki któremu mamy dane pozwalające dopasowywać ofertę studiów do wymogów rynku pracy. Zależy nam, by nasi absolwenci z łatwością mogli znaleźć zatrudnienie – mówi Katarzyna Pilitowska, rzecznik prasowy UJ. Ciekawą propozycją jest buddologia. To trzyletnie studia licencjackie, podczas których żacy poznają filozofię i historię buddyzmu, jego współczesne formy, będą się uczyć jednego z języków buddyjskich (do wyboru sanskryt lub tybetański). – Studia z wiedzy o Holokauście i totalitaryzmach są skierowane do absolwentów studiów licencjackich (I stopnia), którzy chcą kontynuować naukę w ramach studiów magisterskich (II stopnia) i są zainteresowani tematyką Holokaustu, funkcjonowaniem państw o totalitarnych reżimach (zwłaszcza III Rzeszy i faszystowskich Włoch), analizą konfliktów etnicznych, politycznych, społecznych (w tym współczesnymi konfliktami międzynarodowymi), analizą ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu w szerokiej perspektywie historycznej i porównawczej. Oprócz specjalistycznych przedmiotów kształcenia w programie studiów znajdują się treści objęte kanonem studiów europeistycznych II stopnia, w związku z czym absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra europeistyki – dodaje rzeczniczka. Dla chętnych przygotowano 40 miejsc.
Wirtotechnologia to pomysł Akademii Górniczo-Hutniczej. Skomplikowana nazwa dotyczy zaawansowanych technik komputerowych w odlewnictwie.
Jej absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy o m.in. przetwórstwie metali, technologiach materiałowych, informatyce i ekonomii będą umieli wykorzystać dostępne programy informatyczne do rozwiązywania problemów technologicznych. AGH prowadzi także nabór na inżynierię obliczeniową – makrokierunek dla osób, które chcą pracować w zespołach zajmujących się stosowaniem metod obliczeniowych w rozmaitych dziedzinach nauki i techniki. Uczelnia jako pierwsza w Polsce uruchomiła także kierunek chemia budowlana, który będzie prowadzony przez uczelnię w Krakowie oraz przez Politechniki Łódzką i Gdańską.
Studenci chemii budowlanej będą się kształcić w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry według jednakowych planów i programów studiów. Na V i VI semestr będą wyjeżdżać do dwóch partnerskich uczelni (po jednym semestrze na każdej z nich). Na ostatni, VII semestr, wrócą do swojej macierzystej uczelni, z której ostatecznie otrzymają dyplom ukończenia studiów. W sumie na każdą uczelnię na ten kierunek na początku przyjętych będzie po 30 studentów. Absolwent tego kierunku będzie znał się na materiałach i technologiach materiałowych, będzie potrafił wytwarzać, przetwarzać wyroby gotowe oraz modyfikować materiały ceramiczne, polimerowe i kompozytowe stosowane w przemyśle budowlanym. Dodatkowo będzie przygotowany do przeprowadzania analiz chemicznych oraz projektowania wspomaganego komputerowo.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja kusi nowymi specjalnościami, m.in. żywieniem człowieka z dietetyką oraz bioinżynierią rozrodu zwierząt. Na pierwszej specjalności czeka 60 miejsc, na drugiej o połowę mniej. – Bioinżynieria rozrodu zwierząt ma przygotować studentów do przeprowadzania badań na zwierzętach, do organizacji pracy hodowlanej, inżynierii genetycznej i diagnostyki molekularnej. Studenci będą zapoznawać się z fizjologicznymi i endokrynologicznymi aspektami rozrodu zwierząt i biotechnikami rozrodu - np. metodami zapłodnienia pozaustrojowego, metodami hodowli zarodków czy klonowania zwierząt – mówi Izabella Majewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rolniczego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie np. w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, ośrodkach doradztwa rolniczego.
Lista kierunków w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim poszerzyła się o etykę, naukoznawstwo, religioznawstwo, wiedzę o teatrze, archeologię, której będzie można uczyć się w Tomaszowie Lubelskim, grafikę w zamiejscowym wydziale w Stalowej Woli i European Studies (europeistyka) dla tych, którzy chcą się uczyć w języku angielskim. Szerszą ofertę dydaktyczną ma też Politechnika Lubelska, która proponuje ochronę środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska. Dla chętnych przygotowano 30 miejsc. Studia przygotowują do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Dwa nowe kierunki: studia wschodnioeuropejskie oraz kartografię i geoinformację ma Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej. Przybędzie też 20 specjalności, np. zarządzanie w kulturze dla osób, które chciałyby zostać menedżerami w sektorze kultury.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA