fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Notowania

Harmonogram oferty publicznej JSW

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała prospekt emisyjny. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych odbędą się od 14 do 27 czerwca. Debiut zaplanowano na 6 lipca
Do drobnych graczy 25 proc. z 39,5 mln akcji JSW, które sprzedaje skarb państwa, jednak sprzedający może podnieść ten próg o maksymalnie 5 proc. - wynika z prospektu emisyjnego spółki. Ile akcji będzie mógł maksymalnie zakupić inwestor? Wstępnie informowano, że limit zapisów dla inwestorów indywidualnych wyniesie 75 akcji, ale teraz już wiemy, że liczba ta ulegnie zmianie.
- Na pewno nie będzie to 75 walorów - powiedziała "Rz" osoba zbliżona do resortu skarbu.
W załączniku do prospektu, w którym będzie podana cena maksymalna, będzie też zawarta zmiana limitu zapisu dla inwestorów indywidualnych - dowiedziała się "Rz"
Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy dostaną akcje za darmo będą też mogli kupić je w ofercie - czytamy w prospekcie. Pula dla nich wynosi 2.048.550 akcji. Przy naszej wycenie na poziomie 142-174 zł za walor pula ta jest warta 290-356 mln zł.PROSPEKT JSW JSW zatrudnia jako grupa ponad 26 tys. ludzi, w samych kopalniach 22,6 tys.
Do 10 czerwca zostanie ustalona cena maksymalna, która zostanie opublikowana 13 czerwca.
14 czerwca rozpocznie się przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych i osób uprawnionych. Zapisy dla osób uprawnionych zakończą się 24 czerwca, a dla inwestorów indywidualnych 27 czerwca.
13 czerwca rozpocznie się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 28 czerwca. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają od 29 czerwca do 1 lipca.
Na 6 lipca zaplanowano debiut spółki na GPW.
Prospekt JSW sporządzono w związku z ofertą publiczną do 39.496.196 akcji serii A i B.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
 

Co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku na dywidendę

Spółka chce przeznaczyć na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku. Polityka spółki w zakresie dywidendy będzie uzależniona od aktualnych wyników działalności oraz potrzeb kapitałowych i ogólnych uwarunkowań gospodarczych, które zarząd uzna za istotne - informuje spółka w prospekcie.
Choć statut dopuszcza możliwość wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, zarząd nie przewiduje proponowania wypłaty takich zaliczek.
W okresie objętym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Spółka wypłaciła dywidendę z zysku jedynie za rok obrotowy 2008.
W tym roku obrotowym zysk netto spółki, według zatwierdzonego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, wyniósł 567,6 mln zł i Walne Zgromadzenie Spółki dnia 3 czerwca 2009 roku podjęło uchwałę o wypłacie w roku 2009 z zysku wypracowanego w 2008 roku dywidendy 11,0 mln zł. Spółka nie wypłacała dywidendy za lata obrotowe 2007 i 2009.
Zarząd Spółki wystąpił do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podział zysku netto za 2010 rok w wysokości 1.136,6 mln zł oraz zysku z lat ubiegłych. Wniosek ten pozytywnie zaopiniowała Rada Nadzorcza uchwałą nr 130/VII/2011 z dnia 29 marca 2011 roku. Wnioskowany podział zysku zakłada wypłatę dywidendy dla Skarbu Państwa w wysokości 130,0 mln zł.
 

Czynniki ryzyka

Główne wymienione czynniki ryzyka to m.in. ceny węgla i koksu, nadpodaż surowców, powstanie konieczności korzystania z pomocy publicznej, planowana akcyza na węgiel i koks oraz związki zawodowe - napisano w prospekcie.
- Relacje Grupy z pracownikami i ze związkami zawodowymi są niezwykle ważne dla kształtowania polityki płacowej. [...] Żądania związków zawodowych mogą spowodować zmiany w obecnej strukturze wynagrodzenia Grupy lub inne zmiany w polityce lub procedurach Grupy, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, jej wyniki i sytuację finansową Grupy - czytamy w prospekcie JSW.
 

Prospekt nie zaskoczył

Analitycy oceniają, że prospekt JSW nie przyniósł zaskoczenia. Nie chcą oni jednak oficjalnie spekulować na temat ceny maksymalnej JSW, która ma zostać podana do 10 czerwca, jednak ci pytani przez "Rz" przyznają, że nie będzie dla nich zaskoczeniem, jeśli cena ta zostanie ustalona na poziomie 150 zł.
- To realna cena i OFE, które są zainteresowane JSW będą gotowe mniej więcej tyle zapłacić - mówi nam jeden z analityków.
Według drugiego cena będzie bliższa 140 zł. W tym ostatnim przypadku skarb państwa sprzedający 39,5 mln akcji JSW pozyskałby z oferty 5,53 mld zł, a w przypadku ceny 150 zł aż ponad 5,9 mld zł (plan wpływów z prywatyzacji na ten rok do budżetu to w sumie 15 mld zł).
Pakiet akcji dla drobnego gracza byłby wówczas wart 10500-11250 zł.
- Dokument i jego treść są bardzo podobne do poprzednich ofert skarbu państwa - mówi "Rz" Krzysztof Zarychta, analityk DM BDM.
Dodaje, że i limit zapisów, i podział transz nie zaskoczył. Jego zdaniem inwestorów nie zrażą nawet opisane na kilku z ponad 700 stron czynniki ryzyka. - Przy takiej spółce to normalne - przyznaje.
Niektórzy analitycy obawiają się jednak, że przy za wysokiej cenie maksymalnej może się powtórzyć sytuacja, jak przy sprzedaży akcji BGŻ.
 
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA