Zaliczka na koszty upadłości

Dostarczenie syndykowi odpowiedniej kwoty na pokrycie pierwszych kosztów w postępowaniu upadłościowym może czasami zaważyć na sukcesie tego postępowania – uważa sędzia w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu
Postępowanie upadłościowe toczy się co do zasady na koszt upadłego dłużnika. Obowiązujące do 30 września 2003 r. prawo upadłościowe przewidywało w art. 11 możliwość, by wierzyciel wnoszący o ogłoszenie upadłości swego dłużnika złożył na żądanie sądu zaliczkę na koszty postępowania upadłościowego zwracaną następnie wierzycielowi przez syndyka ze środków uzyskanych z likwidacji majątku masy upadłości.Odpowiednika tego przepisu nie ma w obowiązującym prawie upadłościowym i naprawczym (dalej: ustawa). Jednocześnie wierzycielom zabezpieczonym rzeczowo na majątku dłużnika przyznaje ono prawo odrębności zaspokojenia się z tego majątku, ograniczając tym samym możliwości pokrycia kosztów postępowania z sum uzyskanych np. ze sprzedaży nieruchomości upadłego obciążonej hipoteką. Ogranicza to w sposób oczywisty możliwości ogłoszenia upadłości dłużnika posiadającego nawet znaczny majątek, jednak w całości czy w znacznej części obciążony...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL