fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Większa wypłata za zagraniczne wojaże

Pracownik załatwiający firmowe sprawy za granicą może na tym nawet zarobić. Chyba że firma przyjmie własne, oszczędniejsze zasady rozliczania
Wysokość kwot zależy od tego, do jakiego państwa jedziemy. Ale diety i ryczałty za nocleg są wyższe niż przy podróżach krajowych.Pracodawca może jednak przyjąć własne reguły rozliczania. Pamiętając oczywiście o tym, że dieta nie może być mniejsza niż 23 zł za dobę (tyle, ile wynosi dieta krajowa).Jeśli tego nie zrobi, obowiązuje go rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (DzU z 2002 r. nr 236, poz. 1991 ze zm.); dalej rozporządzenie w sprawie podróży zagranicznych.Diety zagraniczne są wyższe niż krajowe, pracownik może jednak stracić, jeśli firma stosuje własne zasady rozliczania wyjazdów. Musi wprawdzie przyznać minimalną dietę (23 zł), ale to dużo mniej niż stawki określone w rozporządzeniu (np. dieta ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA