fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Starosta zrefunduje większość kosztów płacy

Zatrudniając przez co najmniej rok niepełnosprawnego pracownika, już wkrótce będziesz mógł dostać zwrot większości kosztów jego płacy
To nowa forma pomocy udzielana w ramach wyłączeń grupowych, jako pomoc na zatrudnianie wynikająca z rozporządzenia Komisji Europejskiej 2204/2002 r. Zmiana ta (art. 26f ustawy) wejdzie w życie 30 lipca br. (po30 dniach od ogłoszenia noweli w Dzienniku Ustaw). Refundacja będzie przysługiwać na pracownika niepełnosprawnego, zarejestrowanego w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu.Zwrotu zapłaconego niepełnosprawnemu pracownikowi wynagrodzenia brutto i składek ZUS od niego należnych udzieli starosta. Przez pierwszy rok zatrudnienia nowego niepełnosprawnego pracownika będzie można otrzymać zwrot 60 proc. jego wynagrodzenia brutto oraz 60 proc. zapłaconych od niego składek.Dodatkowo firma będzie mogła skorzystać z dofinansowania jego wynagrodzenia (SOD). Ogółem wartość pomocy nie może łącznie przekroczyć100 proc. kosztów płacy tego pracownika.A pracodawca korzystając z refundacji i SOD, nie może uzyskać wciąg...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA