Czas na wnioski o zawarcie umów w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych

Rzeczpospolita
Niespełna miesiąc został przedsiębiorcom na złożenie wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pobierających naukę. Składamy je do centrów edukacji młodzieży działających przy Ochotniczych Hufcach Pracy
Dziś krok po kroku opisujemy, co zrobić, aby otrzymać takie wsparcie. Pokazujemy też, jak prawidłowo wypełnić poszczególne dokumenty.Młodociany to osoba‚ która ukończyła 16 lat‚ ale nie przekroczyła 18. Przyjmujemy go do pracy na umowę w celu przygotowania zawodowego. Pracodawcy chętnie ich werbują, gdyż zyskują w ten sposób szanse na refundację wypłacanych im pensji oraz składek na ubezpieczenia społeczne.– A ile możemy dostać? – pytają zainteresowani tym rzemieślnicy. Ochotniczy Hufiec Pracy nie zwróci im więcej niż miesięczne wynagrodzenie młodocianego wraz z należnymi od niego składkami na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika. Chodzi więc o następujące składki:- emerytalną w wysokości 9,76 proc. podstawy wymiary,- rentową – 6,5 proc.,- wypadkową – różna dla poszczególnych firm.Refundacja przysługuje przez cały czas, na jaki została zawarta umowa z wojewódzką komendą OHP, a częstotliwość wypłaty okr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL