Lojalność wobec byłego szefa zwykle drogo kosztuje

Jeśli podpisałeś z pracownikiem zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, a on naruszy tę umowę, to poniesie konsekwencje
Podstawowym warunkiem zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest wypłata byłemu pracownikowi odszkodowania za okres trwania takiej umowy. W zamian za to zatrudniony zobowiązuje się, że nie podejmie działań, które byłyby lub mogłyby być dla byłego pracodawcy niekorzystne, a nawet szkodliwe.Najczęściej zakaz ten dotyczyć będzie pracowników dysponujących szczególnie ważnymi dla pracodawcy informacjami o działalności firmy, jej finansach, planach handlowych lub danymi klientów. Szczególnie ważne informacje, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę, to tajemnice (wiadomości poufne) pracodawcy. Kodeks pracy nie precyzuje tego pojęcia. U pracodawców przedsiębiorców może ono pokrywać się lub krzyżować z tajemnicą przedsiębiorstwa.Z oczywistych powodów informacje te nie powinny trafić do konkurencji i być wykorzystane przeciwko dotychczasowemu szefowi. Na ogół takie dane ma kadra kierownicza lub menedżerowie firmy, ale łatwo mogą je uzyskać także...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL