fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Biznesmen może wybrać najem prywatny

www.sxc.hu
Właściciel pięciu lokali, który wynajmował je na zasadzie działalności gospodarczej, może w dowolnym momencie zakończyć tę działalność i wybrać najem prywatny rozliczany ryczałtem
Uznał tak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygnatura IPPB1/415-1143/10-2/EC).
Odpowiadał na pytanie podatnika, który w latach 2005 – 2008 kupił cztery lokale usługowe z przeznaczeniem na wynajem. Początkowo jako osoba fizyczna prowadził tzw. najem prywatny i rozliczał się z tego tytułu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W czerwcu 2009 r. zarejestrował działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD  70.20.2). Jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy według stawki 19 proc. W 2010 r. kupił kolejny lokal z przeznaczeniem na wynajem i planuje kolejne takie inwestycje.
Pyta, czy może teraz zlikwidować działalność gospodarczą i powrócić do najmu prywatnego opodatkowanego stawką 8,5 proc.
Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził, że jest to możliwe.  Przypomniał, że zgodnie z ustawą o PIT odrębnymi źródłami przychodów są: pozarolnicza działalność gospodarcza (określona w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy) oraz najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy). Co do zasady wybór należy do właściciela nieruchomości.
Dyrektor IS uznał, że wnioskodawca może w dowolnie przez siebie wybranym terminie zakończyć działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości. Wówczas pieniądze uzyskiwane z tego tytułu będą stanowić dla niego źródło przychodu, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, czyli najem prywatny. Mogą być wtedy opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5 proc., pod warunkiem że podatnik złoży we właściwym terminie w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze tej formy rozliczenia. Stawka 8,5 proc. pobierana jest od przychodów bez możliwości odliczenia kosztów ich uzyskania.
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym osoba rozpoczynająca najem w trakcie roku podatkowego składa oświadczenie o wyborze ryczałtu nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęła pierwszy przychód. Jeśli zaś pierwsze pieniądze z tego tytułu wpłynęły na konto właściciela w grudniu, to pismo musi trafić do urzędu do końca roku.
 
Zobacz więcej:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA