Jednorazowy odpis też od starej ciężarówki

? Od ubiegłego roku wykorzystuję w działalności samochód ciężarowy. Do tej pory nie wprowadzałem go do ewidencji środków trwałych. Czy mogę teraz to zrobić i skorzystać z jednorazowej amortyzacji?Tak. Można jednorazowo zamortyzować zarówno nowe, jak i używane składniki majątku. Przepisy dotyczące jednorazowego odpisu nie mówią bowiem o momencie nabycia środka trwałego, ale o roku wprowadzenia go do ewidencji.Cały odpis można wrzucić w koszty już w miesiącu, w którym czytelnik wpisał ciężarówkę do ewidencji środków trwałych. Oczywiście pod warunkiem że jest tzw. małym podatnikiem (jego przychód ze sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym równowartości 800 000 euro). W 2007 r. z preferencji skorzysta podatnik, który w 2006 r. zmieścił się w limicie 3 180 000 zł.Podobną sprawą zajął się Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku (interpretacja z 31 sierpnia br., IIUSpbIA/415-69/121a/75/07/BB). Chodziło o sp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL