fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie dane na fakturze

Prowadzę księgę przychodów i rozchodów. Jestem też VAT-owcem. Od początku sierpnia prowadzę dwa punkty sprzedaży (dwa różne adresy). Jakie niezbędne informacje (dotyczące danych mojej firmy i adresu) powinny się znaleźć na fakturach VAT w każdym z tych punktów, by faktury nie miały wad i abym nie musiał wystawiać dokumentów przesunięcia towaru?
Zarówno na wystawianych, jak i otrzymywanych przez czytelnika fakturach powinny się znaleźć co najmniej te dane, które wymienia § 9 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. (DzU nr 95, poz. 798), regulującego zasady wystawiania faktur. Jeśli chodzi o oznaczenie nabywcy i sprzedawcy, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:- imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy,- ich adresy,- numery identyfikacji podatkowej.Skoro czytelnik prowadzi firmę jako osoba fizyczna, to na fakturach dokumentujących zakupy do obu punktów sprzedaży obowiązkowo musi znaleźć się jego imię i nazwisko. Potwierdzają to organy podatkowe. Przykładowo gdańska Izba Skarbowa w piśmie z 29 grudnia 2004 r. (PI/005-2497/04/CIP/01) wskazała, że w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikiem jest osoba fizyczna z imienia i nazwiska, a nie prowadzona przez nią firma, tym samym na fakturach należy podawać imię i nazwisko osoby fizycznej jak...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA