fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Premia nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług

Organy podatkowe nie mogą domniemywać, że poza umową dostawy towarów strony zawarły dodatkową umowę dotyczącą premii pieniężnej. Nie mogą więc uznać, że przewidziane w umowie dostawy premie pieniężne są wynagrodzeniem za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Tak orzekł WSA w Warszawie 22 maja br. (III SA/Wa 4080/06).
Spółka kupowała materiały od dostawcy. Po przekroczeniu określonego progu zakupów otrzymywała premie pieniężne. Z pytaniem o ich kwalifikację zwróciła się do organów podatkowych. Dowodziła, że są to świadczenia niepodlegające VAT, gdyż nie można mówić o zapłacie zaświadczenie usług, skoro spółka ich nie świadczy. Powołała się na wyrok NSA z 6 lutego br. (IFSK94/06 -omawiany w DF z 2 kwietnia br.), stwierdzający, że tego rodzaju premie nie mają charakteru świadczenia wzajemnego, więc nie są zapłatą za czynności wykonane przez nabywcę towarów. Dostawa towarów nie może być zarazem traktowana jako świadczenie usług, bo prowadziłoby to do podwójnego opodatkowania tej samej czynności. Organy nie podzieliły jej stanowiska. Twierdziły, że premie są wynagrodzeniem za świadczenie usług. Ich zdaniem do skutku doszły dwie umowy - o dostawę towarów oraz o premiach. Ta druga jest umową wzajemną, bowiem obie strony uzyskują korzyści, którymi są...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA