fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jeśli akcjonariusz wykaże koszty, podatek naliczamy od dochodu

Spółka, która wypłaca osobom fizycznym należności z tytułu umorzenia akcji, powinna potrącić podatek. Są jednak problemy z ustaleniem jego wysokości
Przepisy są tu bowiem niespójne i niejednoznaczne.Art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) wskazują, że dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest m.in. dochód z umorzenia akcji (tzw. przymusowego), a także z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia (tzw. dobrowolnego). Spółki wypłacające osobom fizycznym należności z tytułu umorzenia akcji są płatnikami podatku. Mówi o tym art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz art. 41 ust.4 updof. Spółka powinna więc pobrać 19-proc. zryczałtowany podatek od wypłacanych akcjonariuszom należności.[srodtytul]Czy można pomniejszyć przychód [/srodtytul]W praktyce często jednak pojawiają się kłopoty z ustaleniem wysokości podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem. Czy jest to cała kwota przychodu uzyskana przez akcjonariusza z umorzenia? Czy też faktyczny dochód (w ujęciu ekonomicznym), tj. przychód z umorzenia akcji pomniejszony o ew...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA