fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Jak uzyskać premię z książeczki mieszkaniowej

Osoba, która kupiła mieszkanie, albo wykupiła je od spółdzielni, a jest posiadaczem książeczki mieszkaniowej, może się starać o przyznanie premii gwarancyjnej. Taka premia może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych
Obecnie około 1,5 mln osób posiada książeczki mieszkaniowe. O premię gwarancyjną mogą się ubiegać jednak tylko ci, którym książeczkę wystawiono przed 23 października 1990 r. i to wyłącznie na cele wymienione w przepisach. Chodzi o ustawę z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom premii gwarancyjnych.
Premię nalicza PKO BPSA po złożeniu wniosku o likwidację książeczki (lub na prośbę właściciela). Średnio 6 tys. zł dostaną m.in. ci, którzy: kupili mieszkanie lub dom jednorodzinny na własność (także na rynku wtórnym), wykupili od gminy lub spółdzielni mieszkanie na własność albo wybudowali dom jednorodzinny. Premię można też otrzymać na budowane mieszkania -wystarczy, że budowa jest zaawansowana w 50 proc. wartości kosztorysowej.
Na złożenie wniosku o naliczenie premii posiadacz książeczki ma tylko 90 dni od zajścia danej czynności uprawniającej do jej wypłaty, np. zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
Uwaga! Książeczkę mieszkaniową można zlikwidować po wyrejestrowaniu jej ze Spółdzielczego Biura Mieszkaniowego (informacja o tym, czy książeczka jest zarejestrowana w SBM, znajduje się na wewnętrznej stronie okładki książeczki).
Książeczkę mieszkaniową można ofiarować niektórym osobom, które na jej podstawie mogą otrzymać premię. Krąg "szczęśliwych nabywców" jest jednak ograniczony. Postanowienia dla właścicieli książeczek mieszkaniowych (zawiera je zarządzenie z 24 lutego 1986 r.) pozwalają to zrobić tylko między: małżonkami (nawet rozwiedzionymi), rodzicami i dziećmi (również między przysposobionym i przysposabiającym), dziadkami i wnukami, rodzeństwem, także przyrodnim, macochą i ojczymem, pasierbami.
Po przeniesieniu praw może się zdarzyć, że jedna osoba stanie się posiadaczem kilku książeczek. Wówczas bank musi wypłacić jej premię z każdej, ale ich suma nie może przekroczyć kosztów budowy 55 mkw. powierzchni użytkowej mieszkania albo 70 mkw. powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego. Cesji dokonuje się na pisemny wniosek właściciela książeczki mieszkaniowej, a gdy należy ona do osoby małoletniej - na wniosek obojga rodziców.
Niezadowoleni ze sposobu załatwienia sprawy w banku zawsze mogą złożyć odwołanie w oddziale PKO BP, do którego zanieśli książeczki. Mają również prawo żądać wyjaśnień o sposobie wyliczenia tej premii.
Uwaga! Od 31 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Umożliwia ona tani wykup wielu mieszkań lokatorskich. Osoby, które z tej możliwości skorzystają, mogą się starać o premię. Jeżeli jej wysokość przekroczy to, co zapłacili za mieszkanie, resztę kwoty otrzymają do ręki.
Masz pytanie do autorki, e-mail: r.krupa@rzeczpospolita.pl
- za likwidację książeczki z wypłatą premii gwarancyjnej - 30 zł
- likwidacja książeczki bez wypłaty premii - bezpłatna
- cesja książeczki mieszkaniowej - 70 zł
- pierwsze zaświadczenie o wysokości zgromadzonych środków na książeczce mieszkaniowej jest bezpłatne, za drugie i każde następne - 25 zł
- przy zakupie mieszkania od dewelopera na rynku pierwotnym: pozwolenia na budowę budynku, notarialnie sporządzonej umowy zobowiązującej do wybudowania lokalu, zaświadczenia od dewelopera o jego numerze konta bankowego oraz o kosztorysowej wartości lokalu lub domu, o wysokości dokonanych wpłat, dowodu złożenia w sądzie wniosku o wpis do księgi wieczystej roszczenia o ustanowienie odrębnej własności
- przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu we własność - aktu notarialnego
- przy zakupie na rynku wtórnym - aktu notarialnego
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA