fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W razie milczenia agencji dzierżawa przedłuży się automatycznie

Jeśli dotychczasowy dzierżawca złoży Agencji Nieruchomości Rolnych oświadczenie, że zamierza przedłużyć dzierżawę na warunkach z nią uzgodnionych, a agencja nie przedstawi mu nowych warunków, będzie to oznaczało zgodę na dalszą pięcioletnią dzierżawę, i to niezmienioną
Tę innowację przynosi ustawa z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (DzU nr 123, poz. 851). Nowelizowana ustawa z 1991 r. pozwala wydzierżawić - bez przetargu - nieruchomość dotychczasowemu dzierżawcy, jeśli ten złoży na trzy miesiące przed zakończeniem umowy oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia na warunkach uzgodnionych z Agencją. Czynsz nie może być niższy od dotychczasowego.Zdarzało się jednak do tej pory, że w takich sytuacjach agencja nie podejmowała negocjacji z dzierżawcą i umowa wygasała. Często stawało się to źródłem konfliktów. Brak reakcji dzierżawcy uznawali bowiem za zgodę na przedłużenie umowy, choć nie taki był zamiar agencji, i odmawiali wydania nieruchomości.Od 24 lipca 2007 r., bo tego dnia wskazana nowelizacja ustawy z 1991 r. wchodzi w życie, milczenie agencji będzie równoznaczne z przedłużeniem umowy.Nowelizacja - co ważne - unormuje też sytuację dotychczas...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA