fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przepisy o obliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy z komentarzem

Komentarz do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
Tekst rozporządzenia powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw:- z 1997 r. nr 2, poz. 14,- z 2002 r. nr 214, poz. 1810,- z 2003 r. nr 230, poz. 2290,- z 2006 r. nr 217, poz. 1591.[b]Na podstawie art. 173 kodeksu pracy zarządza się, co następuje:[/b][b]§ 1(skreślony) [/b][b] Komentarz:[/b] Paragraf 1 dotyczył sposobu ustalania proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego przysługującego osobom, których zatrudnienie ustaje w trakcie roku kalendarzowego oraz wracającym do pracy wciągu roku kalendarzowego po przynajmniej miesięcznym:-urlopie bezpłatnym,-urlopie wychowawczym,-odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia lub ćwiczeń wojskowych,-tymczasowym aresztowaniu,-odbywaniu kary pozbawienia wolności,-okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.Pracownikom w takiej sytuacji udzielamy urlopu proporcjonalnego do czasu przepracowanego w dotychczasowym lub nowym zakładzie. Kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA