fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Menedżer to pracownik na specjalnych prawach

Nieznane
Członkowie zarządów spółek kapitałowych zatrudnieni na etatach nie dostają pieniędzy za nadgodziny i inaczej odpowiadają za szkodę wyrządzoną firmie. W odróżnieniu od innych pracowników nie mogą w zasadzie kwestionować przed sądem swojego odwołania
Czynności pracodawcy wobec zatrudnionych wykonują osoby lub organ zarządzający daną jednostką albo inna wyznaczona osoba. W spółkach kapitałowych jest to zwykle zarząd. Inaczej jest jednak z członkami zarządu takich spółek. Oczywiste jest w tej sytuacji, że organ ten nie może stanowić dla nich pracodawcy. Znaczyłoby to bowiem, że prezesi i wiceprezesi sami np. określają sobie wynagrodzenia. Dlatego kodeks spółek handlowych wprowadza specyficzne rozwiązania w art. 210, 368 i 378. I tak członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - rada nadzorcza albo pełnomocnik zgromadzenia wspólników, a akcyjnej - rada nadzorcza, chyba że statut spółki mówi inaczej (często statuty wskazują walne zgromadzenie). Organy te podejmują decyzję, jaką formę zatrudnienia zaoferować członkowi zarządu: samo powołanie, powołanie i umowę cywilną, np. zlecenie czy kontrakt, czy może powołanie i dodatkowo etat. Oczywiście chodzi o umowy opiewające na funkcję członka zarz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA