Na co uważać, zwalniając pracownika dyscyplinarnie

Nieznane
Szef nie jest bezsilny wobec wyjątkowo niesfornych pracowników. Gdy zatrudniony poważnie uchybił obowiązkom pracowniczym, można go natychmiast zwolnić na podstawie art. 52 kodeksu pracy
Co ważne, w tzw. trybie dyscyplinarnym, w przeciwieństwie do wypowiedzenia, można rozwiązać każdą umowę o pracę - również tę zawartą na czas wykonywania określonej pracy lub na czas określony krótszy niż 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy w taki sposób to przywilej, a nie obowiązek pracodawcy. Jest to rozwiązanie ostateczne i to szef decyduje, czy pracownik otrzyma naganę, dostanie zwykłe wypowiedzenie umowy, czy też zwolnienie dyscyplinarne.Ponieważ konsekwencje wynikające ze zwolnienia dyscyplinarnego są surowe, pracodawca powinien je stosować wyjątkowo i ostrożnie (por. wyrok Sądu Najwyższego z 21 września 2005 r., II PK 305/04).Jednak rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest zgodne z prawem, nawet jeśli szef oprócz właściwej przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie wskazał także inne, które następnie okazały się nieuzasadnione (wyrok SN z 23 lutego 2005 r., III PK 85/04).Wskazując przyczynę uzasadniającą dyscyplinarne r...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL