fbTrack

Wydatki związane z kilkoma środkami trwałymi

-W jaki sposób rozliczyć koszty pośrednie ponoszone w trakcie inwestycji zmierzającej do wytworzenia więcej niż jednego środka trwałego, których nie można przyporządkować w ściśle określonych częściach do poszczególnych składników majątku?Organy podatkowe stoją na stanowisku, że nie tylko koszty związane bezpośrednio z inwestycją, ale też koszty pośrednie warunkujące jej prowadzenie i poniesione do dnia jej zakończenia powiększą wartość początkową tej inwestycji. Takie koszty pośrednie mogą wiązać się z wytworzeniem więcej niż jednego środka trwałego. Przepisy o amortyzacji nie regulują sposobu postępowania w takiej sytuacji. Ale pewną wskazówkę znajdziemy z piśmie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 22 stycznia br. (1472/ROP1/423-347/06/MC). Otóż urząd uznał, że w wypadku gdy niemożliwe jest precyzyjne i bezpośrednie przyporządkowanie danego kosztu do konkretnego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL