Problemy z wyceną pojazdu po leasingu

Od 2000 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W listopadzie 2002 r. wykupiłem z leasingu operacyjnego samochód ciężarowy typu kombi za 2437 zł brutto. Do chwili obecnej używałem go do celów działalności i celów osobistych (samochód nie stanowił majątku firmy). W lipcu zakupiłem samochód do celów prywatnych, a ten po leasingu chciałbym wprowadzić do ewidencji środków trwałych oświadczeniem woli. Czy mam prawo do wyceny samochodu według cen rynkowych obowiązujących na koniec 2006 r. (wartość rynkowa 9000 zł), czy też obowiązuje mnie cena nabycia samochodu z dnia wykupu? Czy wykupiony w 2002 r. samochód może w ogóle zostać wprowadzony do ewidencji? Czytelnik ma prawo wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych, jeśli zamierza używać go w działalności gospodarczej. Z jego wyceną może być jednak problem, bo przepisy nie regulują sytuacji, gdy przedsiębiorca chce wprowadzić do majątku firmy rzecz kupioną w trakcie prowadzenia działalnośc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL