fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy przedsiębiorca zachowa prawo do chorobowego, a kiedy je straci

Jeżeli przedsiębiorca opłacił składki w terminie, ale nie dopłacił ich na kwotę nie większą niż 6,60 zł miesięcznie, to ZUS automatycznie zgadza się na zapłacenie składki po terminie. Tym samym przedsiębiorca zachowuje prawo do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz do świadczenia rehabilitacyjnego
Gdyby jednak przedsiębiorca zalegał na więcej niż 6,60 zł, to musi złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składki po terminie. Jeśli ZUS się nie zgodzi, to przedsiębiorca straci prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. I to z datą od pierwszego dnia miesiąca, za który składki zostały opłacone po terminie lub w terminie, ale w zaniżonej wysokości.Żeby wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, musimy przypomnieć najważniejsze zasady ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy. Otóż podlegając obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z działalności gospodarczej, przedsiębiorca może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zostaje nim objęty od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłosił wniosek.Jeśli natomiast dopiero rozpoczyna działalność, to dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zostaje objęty od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy do ubezpi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA