Od darmowej kwatery dla pracownika należą się składki

Firmy często udostępniają darmowe mieszkania pracownikom, których przenoszą np. na drugi koniec Polski. Jest to świadczenie rzeczowe, od którego ten ostatni musi opłacić składki
Pracodawca jest zobowiązany odprowadzać za każdy miesiąc za zatrudniane osoby składki na ubezpieczenia i zdrowotne. Aby je obliczyć, trzeba najpierw ustalić podstawę ich wymiaru. Dla pracowników stanowi ją przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Ale oprócz wynagrodzenia wypłacanego w gotówce szefowie często ofiarowują wyróżniającym się podwładnym dodatkowe bonusy, np. opłacają im drogie wycieczki zagraniczne dla całej rodziny, dają lepszy samochód służbowy. Często też finansują im, nawet w całości, kwatery. Zwykle dotyczy to robotników budowlanych czy przedstawicieli handlowych. Nie zawsze jednak zakładypamiętają, że od takich świadczeń rzeczowych trzeba uiścić składki.Wartość pieniężną świadczeń w naturze szacujemy według ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagrodzeniu, a w razie ich braku:¦ jeżeli przedmiotem świadczenia jest udos...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL