fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rada gminy zatwierdza bilans

Sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury za 2006 rok powinno zostać zatwierdzone przez radę gminy w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, czyli do końca czerwca.
Czytelnicy zasygnalizowali nam, że w wielu gminach występuje problem zasad zatwierdzania sprawozdania biblioteki czy domu kultury.- W wypadku gminnej instytucji kultury organem zatwierdzającym będzie jej założyciel, którym jest dana jednostka samorządu terytorialnego. Sprawozdanie roczne należy więc przekazać w celu zatwierdzenia do urzędu danej gminy. Następnie jest ono przedstawione radzie gminy, która dokonuje jego zatwierdzenia - mówi dr Anna Zysnarska z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Wyjaśnia, że zysk bilansowy zwiększa fundusz jednostki lub może zostać przeznaczony na utworzenie funduszu załogi. Z kolei strata bilansowa pomniejsza fundusz jednostki. Wynika to z art. 29 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 13, poz. 123 z poźn. zm.).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA