fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Warto wypowiedzieć się co do dowodów

Podatnik może ustosunkować się do zebranych w postępowaniu materiałów i dowodów. Jeśli urząd nie poinformuje go o tym uprawnieniu, może to być podstawą do zakwestionowania decyzji
To jedna z gwarancji zabezpieczających pozycję podatnika. Ma on prawo czynnie uczestniczyć w postępowaniu, a przepisy ordynacji podatkowej dają mu m.in. możliwość zgłaszania wniosków dowodowych oraz przedstawiania w trakcie postępowania argumentów na poparcie swojego stanowiska (więcej o uprawnieniach podatnika w trakcie postępowania pisaliśmy w DF z 23 sierpnia br.).Przed wydaniem decyzji organ podatkowy musi wyznaczyć podatnikowi (płatnikowi, inkasentowi) siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Mówi o tym art. 200 ordynacji podatkowej (op). Jednocześnie wskazuje sytuacje, gdy podatnikowi to uprawnienie nie przysługuje:- jeżeli ma być wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek podatnika (np. o stwierdzeniu nadpłaty);- w przypadku zobowiązań podatkowych, które ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego przyjęto ich wysokość za poprzedni okres, nie zmienił się (np. decyzja ustalając...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA